Õppekavad

pdf-document  Narva Kutseõppekeskuse õppekavarühmade akrediteerimine 2011-2015

 

pdf-document  Narva Kutseõppekeskuse kutsekeskhariduse õppekavadel eesti õppekeelele ülemineku kava perioodiks 2015-2020