Teenuste hinnakiri

Teenuste hinnakiri Narva Kutseõppekeskuse õpilastele:
Kinnitatud direktori käskkirjaga 16.11.2012 nr 1.1-7/31

Teenus Euro
Tõendi väljastamine 0,50
Toitlustuskaardi duplikaat 2,00
Täiendkoolituse tunnistuse duplikaat 10,00
Koopia A4 ühepoolne 1 leht 0,05
Koopia A4 kahepoolne 1 leht 0,07
Koopia A3 ühepoolne 1 leht 0,15
Koopia A3 kahepoolne 1 leht 0,20
Printimine A4 1 leht 0,05
Õpilaspileti duplikaat 2,00