Vestluste graafik 2018

Õppekoht

Eriala, kutseõppe liik

Vestluse kuupäev

Narva

Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik
3.taseme kutseõpe, põhihariduse nõudeta

23.01.2018

kell 12.00

Narva

Hotelliteenindaja (osakutse hommikusöögi teenindaja)
3.taseme kutseõpe, põhihariduse nõudeta

23.01.2018

kell 14.00

Jõhvi

Plaatija
4.taseme kutseõpe, põhihariduse nõudeta

22.01.2018

kell 12.00

Jõhvi

Küünetehnik
3.taseme kutseõpe, põhihariduse nõudeta

22.01.2018

kell 14.00