Vajalikud dokumendid

DOKUMENTIDE ESITAMISEKS ON VAJA

1. TÄITA AVALDUS
Õpilaskandidaat esitab kooli astumiseks avalduse. Avaldus täidetakse ainult elektroonilises vormis ning saadetakse vastuvõtukomisjonile elektroonselt.
Avalduse saate täita ja esitada siin. (link töötab ainult vastuvõtuperioodil).
Avalduse täitmise juhendi leiate: SAIS_sisseastujale.

NB! Sisseastumise Infosüsteemi sisenemiseks on vajalik kas ID kaart koos koodiga PIN1 või internetipangakoodikaart.
Vajadusel pöörduge vastuvõtukomisjoni abistava personali poole, nad abistavad Teid avalduse vormi täitmisel ja edasi saatmisel.
Pärast avalduse kontrollimist vastuvõtukomisjoni töötajate poolt õpilaskandidaat kirjutab väljatrükitud avaldusele alla.

2. Avaldusele tuleb lisada:

  • vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;
  • põhihariduse baasil õppima asumiseks põhiharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi alusel koolis kinnitatud koopia;
  • keskhariduse baasil õppima asumiseks keskharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi alusel koolis kinnitatud koopia;
  • tervishoiuteenust osutava isiku poolt väljastatud tõend, mis kinnitab õpilase tervisliku seisundi sobivust valitud erialal töötamiseks;
  • 3 fotot 3 x 4 cm;
  • vajadusel – perekonna- või muu nime muutmist tõendav dokument;
  • töökohapõhisele õppele õpilaskandidaatidelt – tööandja poolt tõend õpilaskandidaadi õppele suunamise kohta.

 3. Isikut tõendav dokument:
Õpilaskandidaadil peab dokumentide esitamisel olema kaasas pass ja ID kaart (vajalik on ID kaardi PIN1 või internetipanga koodikaart). Eestis elav välismaalane peab esitama dokumendi, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalik tõend tema seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis. Isikut tõendava dokumendi koopia lisatakse avaldusele.
4. Dokumentide registreerimine:
Õpilaskandidaati avaldus registreeritakse esitamise päeval „Vastuvõtuavalduste registreerimise raamatus” ja infosüsteemis. Vastuvõtukomisjoni sekretär annab kandidaatile välja tõendi vastuvõetud dokumentide kohta.

VASTUVÕTUKOMISJON asub aadressil:
Narva Kutseõppekeskus
Kreenholmi 45
20104 Narva


Vastutav sekretär:  
Natalja Dehant,
sekretär:  Irina Erstling

Info telefonil (+372) 3569 385
e-posti teel: sisseastumine@nvtc.ee