Nõutav tööriietus

Praktilise töö läbimiseks on nõutav järgmine tööriietus, sh tööjalatsid (tööriietuse pildid on esitatud erialati allpool vastavuses Narva Kutseõppekeskuse isikukaitsevahendite kasutamise ja väljastamise ning tööriietuse kandmise korrale).

Tööriietuse ostab endale õppija (või tema perekond) enne praktiliste töö algust kas iseseisvalt spetsiaalsete tööriiete kauplusest või tellib Narva Kutseõppekeskuses õpinguid alustades  praktikajuhendaja abil kooli partnerfirmast. Ilma vastava tööriietuseta õppijat praktilise töö läbimisele ei lubata.

Tööriietuse ja tööjalatsite hind erineb erialati ja sõltub mudelist, värvist ning tootjast.Tööriietuse tavaline maksumus on ligi 60 eurot.

Pärast õpingute lõpetamist saab vilistlane kasutada oma tööriietust edaspidises ametis tööülesannete täitmisel.