Vastuvõtt

Miks valida NVTC?

Visiooni” Kutseharidus 2015” kohaselt on kutseharidus Eesti haridussüsteemi integreeritud osa, mis lähtub Eesti ühiskonna, tööandja ja õppija vajadustest. Kutseharidus on hinnatud, selle kättesaadavus tagatud ning lõpetajad leiavad oma ettevalmistusele vastava rakenduse tööturul.
Narva Kutseõppekeskus on seadnud oma ülesandeks korraldada Eesti majanduse arengule vastava kvaliteetse kutsehariduse andmist ja osaleda aktiivselt ühiskonna arenguprotsessides Ida – Virumaal. Peame oluliseks tänapäeva nõuetele vastava kutsehariduse kättesaadavust kõigile soovijatele.
Majanduse kiire areng Eestis nõuab järjest rohkem tehnika ja tehnoloogia oskustöölisi ehituse, infotehnoloogia, elektrotehnika ja energeetika, elektroonika ja automaatika, puidutöö, mehhaanika ja metallitöö alal.
Ühiskonna elukvaliteedi areng vajab pühendunud spetsialiste teeninduses: müüjaid, kokki, pagareid, turismikorraldajaid, toitlustusteenindajaid, hotelliteenindajaid, puhastusteenindajaid jt.
Ootame teid meie kutseõppekeskusesse omandama spetsialistile vajalikke teadmisi ja oskusi.
Valige oma tee!


Vastutav sekretär:  
Natalja Dehant,
sekretär:  Irina Erstling

Info telefonil (+372) 3569 385
e-posti teel: sisseastumine@nvtc.ee