Arhiiv 2014/15

Kandideerimine Erasmus+ projekti raames 2014/15õa toimuvatele välispraktikatele

11.09.14

Tähelepanu õpilased! 2014 - 2016 aastatel rahastab Euroopa Liidu Erasmus+ programm Narva Kutseõppekeskuse projekti „Euroopas õppides meistriks”.

ErasmusPlus

Projekti raames korraldatakse 2014/2015 õppeaastal  välispraktikad, millest saavad osa võtta praktika läbiviimise ajal vastaval kursusel õppivad õpilased:

Praktika perioodid ja kohad

  • 09.02. - 15.03.15, Noorderpoort, Groningen, Holland.
    • Osalejad: 1 kokk, 1 autotehnik, 1 kondiiter (3PKO, 3PAL, 2PPA). 
  • 09.02. - 15.03.15, Berusfbildende Schulen, Rotenburg, Saksamaa
    • Osalejad: 2 autotehnikut (3PAL).
  • 09.02. - 08.03.15, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, Leedu.
    • Osalejad: 2 multimeediumi õpilast (3PMM).
  • 02.03. - 29.03.15, Rēzeknes tehnikums, Läti
    • Osalejad: 2 ehitusviimistlejat (3PEH).
  • 13.04. – 17.05.15, Canterbury College, Suurbritannia
    • Osalejad: 2 keevitajat (3PKE) ja 3 kokka (3PKO).
  • 06.04. – 03.05.15, Šolski center Kranj, Sloveenia
    • Osalejad: 2 mehhatroonikut (3PMH).

Rohkem infot vastuvõtvate partnerite kohta:
http://www.nvtc.ee/et/uldinfo/projektid-ja-rahvusvahelised-suhted/rahvusvahelised-partnerid   

Välispraktikale kandideerimiseks tuleb 17. oktoobriks 2014 esitada:

  • avaldus eesti keeles;
  • CV Europass inglise keeles (http://www.europassikeskus.ee/europassi-cv);
  • motivatsioonikiri koos grupijuhendaja ja kutseõpetaja kooskõlastusega;
  • passi koopia;
  • vanema/eestkostja nõusolek;
  • grupijuhendaja poolt koostatud õppija iseloomustus (õppeedukus, õppetundides osalemine, praktika sooritamine, käitumine);
  • kutseõpetaja/spetsialisti poolt koostatud iseloomustus (edukus erialal).

Dokumendid esitada hiljemalt 17. oktoobriks 2014 õppeosakonda L133 õppesekretäri kätte.

Vestluse aeg teatakse kandideerijale.

Lisainfo: karen.sukiasyan@nvtc.ee