Arhiiv 2013/14

Saksamaal stažeerimas

21.11.13

Viibisin 21.10. – 3.11.2013 Saksamaal, väikelinnas Rotenburgis. Stažeerimisele sain Euroopa Liidu Leonardo da Vinci õpirändeprojekti „Kutseõpetaja stažeerimine välismaal“ raames. Kahenädalase programmi raames külastasin esimesel nädalal partnerkooli Berufsbildende Sculen ja teisel nädalal viibisin autoremondiettevõttes.

Koolis tutvusin autovaldkonna õppeprogrammidega ja külastasin tunde. Koolis viiakse tunnid läbi meiega sarnaselt paaristundidena. Õppeprogrammid on meiega võrreldes täiesti erinevad. Õpitakse erialaspetsialistideks kitsamas osas kui meil. Õppegruppide suurus varieerub 7 – 18 õpilasega. Õppeaeg on 3,5 aastat olenemata sellest kas omad keskharidust või põhiharidust.

Ettevõttes tutvusin seadmetega ja remondi tehnoloogiatega, mida kasutatakse sealsetes esindustes. Samas on ettevõttes pidevalt praktikal sealse kooli õpilased. Koolis õppepraktikat ei toimu. Stažeerimise ajal sain ka positiivset tagasisidet meie kevadistest praktikantidest, kes viibisid seal selle aasta märtsis- aprillis.

Õpirände lõppedes jagasin kogemusi valdkonna kolleegidele ja julgustasin autotehniku 3.kursuse õpilasi kandideerima käesoleva õppeaasta kevadel toimuvale Leonardo da Vinci õpirändeprojekti „Noormeistrid Euroopas - kogemused kogu eluks“ praktikale.

Kalmer Koemets
Autoremondivaldkonna peaspetsialist

Kalmer Saksamaal 1

Kalmer Saksamaal 2

Kalmer Saksamaal 3