Arhiiv 2013/14

Kandideerimine Leedus toimuvale välispraktikale

20.11.13

Tähelepanu õppegrupi 3PMH õpilased!

 

2013/2014 õa rahastab Euroopa Liidu Elukestva õppe programmi Leonardo da Vinci allprogramm Narva Kutseõppekeskuse projekti „Smart hands & open minds 3“.

Projekti raames korraldatakse 2013/2014 õppeaastal välispraktika, millest saavad osa võtta praktika läbiviimise ajal III kursusel õppivad õpilased:

  • Märts-aprill 2014, Panevezio profesinio rengimo centras, Leedu.

Osalejad: 2 mehhatroonika eriala III kursuse õpilast.

Välispraktikale saavad kandideerida õppegrupi 3PMH õpilased.

Välispraktikale kandideerimiseks tuleb 06. detsembriks 2013 esitada:

  • avaldus eesti keeles;
  • CV Europass inglise keeles (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose);
  • motivatsioonikiri koos grupijuhendaja ja kutseõpetaja kooskõlastusega;
  • passi koopia;
  • vanema/eestkostja nõusolek;
  • grupijuhendaja poolt koostatud õppija iseloomustus (õppeedukus, õppetundides osalemine, praktika sooritamine, käitumine);
  • kutseõpetaja/spetsialisti poolt koostatud iseloomustus (edukus erialal).

Dokumendid esitada  hiljemalt 06.detsembriks 2013  õppeosakonda L133 õppesekretäri kätte. Vestluse aeg teatakse kandideerijale.   

Lisainfo:  julia.pill@nvtc.ee, natalja.varkki@nvtc.ee

Konkursi võitnud õpilased läbivad enne praktikale minekut kursused.