Arhiiv 2013/14

Kandideerimine Lätis toimuvale välispraktikale

23.10.13

Tähelepanu õppegrupi 3PEH õpilased! 2013/2014 õa rahastab Euroopa Liidu Elukestva õppe programmi Leonardo da Vinci allprogramm Narva Kutseõppekeskuse projekti „Smart hands & open minds 3“.

Projekti raames korraldatakse 2013/2014 õppeaastal välispraktika, millest saavad osa võtta praktika läbiviimise ajal III kursusel õppivad õpilased:

  • veebruar- märts 2014, Austrumlatgales Profesionala vidusskola, Läti.

Osalejad: 2 ehitusviimistluse eriala III kursuse õpilast.
Välispraktikale saavad kandideerida õppegrupi 3PEH õpilased.

Välispraktikale kandideerimiseks tuleb 15.novembriks 2013 esitada:

  • avaldus eesti keeles;
  • CV Europass inglise keeles (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose);
  • motivatsioonikiri koos grupijuhendaja ja kutseõpetaja kooskõlastusega;
  • passi koopia;
  • vanema/eestkostja nõusolek;
  • grupijuhendaja poolt koostatud õppija iseloomustus (õppeedukus, õppetundides osalemine, praktika sooritamine, käitumine);
  • kutseõpetaja/spetsialisti poolt koostatud iseloomustus (edukus erialal).

Dokumentid esitada hiljemalt 15.novembriks 2013 õppeosakonda L133 õppesekretäri kätte. Vestluse aeg teatakse kandideerijale.
Lisainfo :  julia.pill@nvtc.ee , natalja.varkki@nvtc.ee  

Konkursi võitnud õpilased läbivad enne praktikale minekut kursused.