Arhiiv 2013/14

Kandideerimine Bulgaarias toimuvale välispraktikale

22.10.13

Tähelepanu õppegruppide 3PKO1 ja 3PKO2 õpilased! 2013/2014 õa rahastab Euroopa Liidu Elukestva õppe programmi Leonardo da Vinci allprogramm Narva Kutseõppekeskuse projekti „Noormeistrid Euroopas – kogemused kogu eluks“.

Projekti raames korraldatakse 2013/2014 õppeaastal välispraktika, millest saavad osa võtta praktika läbiviimise ajal III kursusel õppivad õpilased:

10.2.-14.3.2014, PSTFT “Nikola Dimov” - Pirdop, Bulgaaria.

Osalejad: 2 koka III kursuse õpilast.

Välispraktikale saavad kandideerida õppegruppide 3PKO1 ja 3PKO2 õpilased.

Välispraktikale kandideerimiseks tuleb 15. novembriks 2013 esitada:

  • avaldus eesti keeles;
  • CV Europass inglise keeles (http://www.europassikeskus.ee/europassi-cv);
  • motivatsioonikiri koos grupijuhendaja ja kutseõpetaja kooskõlastusega;
  • passi koopia;
  • vanema/eestkostja nõusolek;
  • grupijuhendaja poolt koostatud õppija iseloomustus (õppeedukus, õppetundides osalemine, praktika sooritamine, käitumine);
  • kutseõpetaja/spetsialisti poolt koostatud iseloomustus (edukus erialal).

Dokumendid esitada hiljemalt 15. novembriks 2013 õppeosakonda L133 õppesekretäri kätte.

Vestluse aeg teatakse kandideerijale.

Lisainfo: karen.sukiasyan@nvtc.ee või julia.pill@nvtc.ee