Arhiiv 2013/14

Narva Kutseõppekeskus noppis e-õppe auhindu

30.09.13

Eelmisel nädalal pälvis Narva Kutseõppekeskus kaks e-õppe koolitusprogrammi VANKeR auhinda: Usin Utsitaja ja VANKeR parim partner.

Usina Utsitaja nimetus antakse kutseõppeasutusele, kus väärtustatakse õppimist digiajastul ning kust kõige enam suunatakse õpetajaid ka vastavasisulistele koolitustele e-õppe koolitusprogrammis. Lisaks Narva Kutseõppekeskusele olid nominentideks Tallinna Majanduskool, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool ja Pärnumaa Kutsehariduskeskus.

VANKeR parim partner on kutseõppeasutus, kus hinnatakse vastastikust koostööd ja toimetatakse selle nimel, et kõik õppematerjalid alati õigeks ajaks valmiksid. VANKeRi parima partneri nominendid olid lisaks Narva Kutseõppekeskusele ka Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus ja Tartu Kunstikool.

Koolitusprogramm VANKeR käsitleb e-õppe arendamist kutsehariduses, koostades ja kasutades nüüdisaegseid innovaatilisi e-õppematerjale, arendades edasi õpetajakoolitust ning toetades kutsehariduse võrgustiku toimimist, mille tulemusena tõuseb õppijate mobiilsus ja õppeprotsessi kvaliteet.

Narva Kutseõppekeskuse e-õppe edukuse taga on suuresti kooli e-õppe koordinaatorid Aleksandra Leštšuk, Tatjana Norman ja Anna Sile. "Kaks auhinda on suur tunnustus kõigile Narva Kutseõppekeskuse õpetajatele, kes VANKeR programmis ise õppisid, e-õpiobjekte ja e-kursusi valmistasid ning igapäevatöös õpilaste õpetamisel e-õppe mitmekesiseid võimalusi kasutavad", rõõmustab Narva Kutseõppekeskuse direktor Jüri Sasi.

Lisainformatsioon:

Jüri Sasi, Narva Kutseõppekeskuse direktor
Tel 356 9340; jyri.sasi@nvtc.ee

Riina Veidenbaum, Narva Kutseõppekeskuse õppedirektor
Tel 356 9342; riina.veidenbaum@nvtc.ee