Arhiiv 2013/14

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi õpilased avastasid kutseõppe võimalusi

15.05.14

6.mail osalesid Narva Pähklimäe Gümnaasiumi õpilased Narva Kutseõppekeskuses külastuspäeval. Külastuspäeva eesmärgiks oli jagada õpilastele infot õppimisvõimaluste kohta Narva Kutseõppekeskuses.

Külastuspäeval osalenud 41 õpilase ootused olid erinevad – keegi soovis saada multimeedia valdkonna õppimise infot, selgitada eriala rakenduse ala, paljud oli huvitatud lihtsalt oma silmaringi laiendamisest ja soovisid tutvuda õppimisvõimalustega Narva Kutseõppekeskuses.

Õpilased osalesid aktiivselt metallivaldkonna spetsialisti Andrey Matveenkoviga sepatööde meistriklassis. Tüdrukud valmistasid õmblustööde meistrite Jelena Kolessova ja Tatjana Dolgovskajaga huvitavaid õmblustooteid. Kutseõpetaja Valentina Kravtšuk viis läbi serveerimise ja klienditeenindamise avatud õppuste meistriklassi, mille lõppedes joodi ühiselt teed ja maiustati.

Kõigil huvilistel oli võimaluse saada teadmisi karjäärinõustaja Natalja Dehantilt, kes selgitas, mis täpselt iga eriala nimetuse taga peitub ning millises keskkonnas Narva Kutseõppekeskuses õppetöö toimub. Samuti said osalejad tutvuda kooli töökodadega ja külastada laborit autoremondi valdkonna spetsialisti  Igori Morozovi juhendamisel.

Osalemise ja koostöötamise motivatsioon oli kõrge, mis ilmnes positiivse tagasiside tulemustes. Kogu päev möödus positiivses meeleolus.

Pähklimäe Gümnaasiumi õpilased kirjutasid päeva lõppedes:

  • „Mulle väga meeldis saada teada multimeedia erialast, seda infot võiks minu jaoks veel rohkem olla”
  • „Sain teada, kuidas õigesti töötada metalliga“
  • „Olen veendunud, et autolukksepp on raske töö“
  • „Olen väga huvitatud töö jätkamisest“
  • „Nüüd olen kursis, kuidas sisse astuda kutsekooli“

Narva Pähklimäe Gümnaasium on avaldanud soovi koostööd sügisel jätkata.

Karjäärinõustaja
Natalja Dehant