Arhiiv 2013/14

Õppelähetus Rootsi – teiste õpetamiseks tuleb ise õppida

23.04.14

Ehitusvaldkonna kutseõpetaja Irina Koževnikova viibis Rootsis Leonardo da Vinci projekti raames. Kutseõpetajate koolitus toimus ajavahemikul 31.03 - 06.04.2014 ning õppereisil osales 10 ehitusala kutseõpetajat kümnest erinevast kutseõppeasutusest.

Õppereisi rahastas Euroopa Liidu kutseharidusalane koostööprogramm Leonardo da Vinci ning korraldajaks oli Eesti Ehitusettevõtjate Liit, kelle partneriks oli tegevuste läbiviimisel Addenda OÜ.

Projekti ”Energiasäästvate hoonete ehitusteemaline  õppelähetus Rootsi“ põhieesmärgiks oli energiatõhususe teema, tutvumine välispartnerite kogemustega ning kontseptsiooni väljatöötamine teistest riikidest õppurite õpetamiseks.

Partner, Fredrika Bremer Gymnasiet vocational school, tutvustas Rootsi kutsehariduse korraldust. Külastati praktikabaase, vaadati masinaid ja tööriistu, mida kasutatakse õpilaste väljaõppel.

Rootsis toimus samal ajal mess Nordbygg, kuhu oli võimalus ehitusmaterjale, uusi tehnoloogiaid vaatama minna. Vastuvõttev organisatsioon oli messi raames välja valinud   erialased loengud, mis andsid värske teabe täna pakutavatest materjalidest ja nende paigaldamisest.

Lisaks toimusid erialased ringkäigud, kus juhendaja näitas uusi ehitusi ja hooneid. KülastasimekaStockholmimuuseumeningEesti Maja.

Kutseõpetajad ootavad uusi võimalusi täiendada ennast edaspidigi.  Projekti tulemus – valdkonna areng ja koostöö Euroopa riikide vahel.

Rootsi 1

Rootsi 2

Rootsi 3

Rootsi 4