Arhiiv 2012/13

Pressiteade. Narva Kutseõppekeskus õpetab ohte hindama.

17.04.13

Eelmise aasta kevadel kokkulepitud ja sügisel alanud koostööprojekt Narva Kutseõppekeskuse, Päästeameti ning Politsei- ja Piirivalveameti vahel jätkub.

„Kõikidele meie kooli õpilastele ja õpetajatele korraldati käesoleval õppeaastal spetsiaalne õpe, et meid ümbritsevaid ohte võimalikult hästi tajuda ning ennast ja oma lähedasi paremini hoida osata,“ selgitas Narva Kutseõppekeskuse direktor Jüri Sasi ning lisas: „Nüüd, 16. aprillil olid päästeametnikud taas kord meil, et ka talvise vastuvõtuga sisseastunud ja veebruaris õpinguid alustanud õppegruppe koolitada.“

Õppijatele räägiti näiteks nii talvisest kui ka suvisest veeohutusest, liiklusohutusest, seaduskuulekusest, sellest, mida õnnetuse korral teha ja mida mitte, kuidas käituda tulekahju korral. „Igasugune teavitustöö toimib väga hästi:  Ida-Virumaal ei olnud selle aasta esimeses kvartalis ühtegi uppunut või tules hukkunut. Narva Kutseõppekeskuse najal on tegu kutsekoolide pilootprojektiga, varem oleme oma tegemistest rääkimas käinud ennekõike lasteaedades ning alg-, põhi- ja keskkoolides,“ rääkis Päästeameti Ida Päästekeskuse Ennetustöö büroo vanemspetsialist Maila Leete ning lisas, et Narvast saadud hea kogemuse najal on alustatud projektiga ka teistes kutsekoolides.

Järgmine koolitus toimub Narva Kutseõppekeskuses kõigi eelduste kohaselt juba sügisel, mil koolimajas on uued õppurid. „Sügisel loodame taas kord korraldada ka ohutuspäeva, mis tähendab, et lisaks loenguformaadis toimuvatele infotundidele näitame ka kogu oma varustust,“ rääkis Leete.

Narva Kutseõppekeskus on Ida-Virumaa juhtiv kutseõppeasutus. Koolis saab õppida 30 eriala 17 õppekavarühmas. Narva Kutseõppekeskus korraldab iga aasta ka ligi 130 erinevat kursust ja täienduskoolitust töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks ja ümberõppeks.

Lisainformatsioon:
Jüri Sasi, Narva Kutseõppekeskuse direktor
Tel 356 9340; jyri.sasi@nvtc.ee

Maila Leete, Päästeameti Ida Päästekeskuse Ennetustöö büroo vanemspetsialist
Tel: 35 61330; Maila.Leete@rescue.ee