Arhiiv 2012/13

Pressiteade. Narva Kutseõppekeskuses on populaarsemad autotehniku, keevitaja ja kondiitri erialad. Narva Kutseõppekeskuses alustavad õppimist viis välistudengit.

03.09.12

Narva Kutseõppekeskuse (Narva KÕK) populaarsemad erialad on alanud õppeaastal autotehnik, keevitaja ja kondiiter.

3. septembrist alustab õppeaastat 587 uut õpilast, neist 217 põhihariduse ja 370 keskharidusega õpilast. Septembris kestab veel täiendav vastuvõtt.

Põhihariduse baasil kandideerinud õpilaste seas osutusid populaarsemateks autotehniku ja multimeedia erialad.
Keskharidusega õpilaste hulgas osutusid populaarsemateks keevitaja, kondiitri, majandusarvestuse, müügikonsultandi ning veokorraldaja erialad.
 
„Need erialad, mis on olnud seni mainekad, neile on olnud ka tänavu suurim tung,“ ütles Narva Kutseõppekeskuse direktor Jüri Sasi. „Mehised erialad nagu autotehnik ja metallierialad on jätkuvalt nõutud,“ täiendas Sasi.
Jüri Sasi sõnul peab kool hakkama rohkem mõtlema nende erialade peale, mis huvitavad tütarlapsi.
„Varsti muutume muidu poistekooliks,“ lausus Sasi.
 
Keskhariduse baasil jätkub veel vastuvõtt kelneri, hotelliteeninduse, elektriku, mehhatrooniku ja soojusseadmete käitaja, arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaatori ja rõivaõmblemise erialade vabadele kohtadele.
 
„Kooli hea maine on jõudnud maailma – tänasest asus Narva Kutseõppekeskuses õppima viis välistudengit,“ ütles Jüri Sasi.
 
Narva Kutseõppekeskuse vastuvõtukomisjoni vastutava sekretäri Elyanna Romanova sõnul alustab õppimist viis välistudengit – Austraaliast, Itaaliast, Marokost ja Venemaalt.
 
Aasta-aastalt suureneb töökohapõhises õppes õppijate arv. Kolmandat õppeaastat alustab soojusseadmete käitaja erialal õpet kooli pikaajalise partneri Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS töötajate grupp, lisandunud on õppijad AS-i Eesti Energia Õlitööstusest. Väikeettevõtluse ja arvjuhtimisega (APJ) metallilõikepinkide operaatori erialadel alustavad õpinguid töökohapõhises õppes 10 õppijat. Töökohapõhise õppe partnerettevõteteks on OÜ Komas Estonia, MICRO-FIX OÜ, TMT-Fasteners OÜ, PROMELAUKS OÜ, Tööstuskaubad OÜ ja VasNa OÜ.
 
Erivajadustega õpilased saavad Narva KÕK-is jätkuvalt õppida ehitusviimistlust, kokandust ning tarkvara ja andmebaaside haldust. 
 
Narva KÕK-i võeti sel sügisel põhiharidusega õpilasi vastu 6 erialale.
Keskharidusega õpilasi võeti vastu 15 erialale. Uue õppeaasta uus eriala on kaheaastane turismikorralduse rühm, mis alustab õppetööd talvel.
Õppetöö kestus on olenevalt erialast 6 kuust kuni 3,5 aastani.
 
Möödunud, 2011. aasta septembris alustas Narva KÕK-is õppetööd 685 uut õpilast, neist 238 põhihariduse ja 447 keskharidusega.
 
Narva KÕK-i võetakse õppima põhi- või keskharidust tõendava lõputunnistuse hinnete keskmise ja vestluse alusel.
Narva KÕK-i uute õpilaste nimekiri avalikustati 31. augustil.
 
Narva Kutseõppekeskus (Narva KÕK) on Ida-Virumaa juhtiv kutseõppeasutus, kus õpib keskmiselt 1200 õppurit ja töötab 128 inimest.
Narva KÕK-is koolitatakse mehaanika ja metallitöö, elektroonika ja automaatika, ehituse, elektrotehnika ja energeetika, majutamise ja toitlustamise, turismi, multimeediumi, arvutiteaduste, majandusarvestuse ja maksunduse, juhtimise ja halduse, toiduainetööstuse, transporditeenuste, õmbluse, kaubanduse, arvuti- ja autoerialade õppijaid  – kokku kuni 30 õppekava alusel.   
Narva KÕK korraldab ca 130 erinevat kursust ja täiendkoolitust töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks ja ümberõpet.
 
Lisainformatsioon:
Jüri Sasi, Narva Kutseõppekeskuse direktor
Tel: 505 7309, 356 9340; e-post: Juri.Sasi@nvtc.ee
Elyanna Romanova, Narva Kutseõppekeskuse vastuvõtukomisjoni vastutav sekretär
Tel: 515 6828, 356 9344; e-post: elianna.romanova@nvtc.ee

www.nvtc.ee