Arhiiv 2012/13

Pressiteade. Narva Kutseõppekeskuse koostöö Eesti Töötukassaga on edukas.

01.11.12

Narva Kutseõppekeskus jätkab edukat koostööd Eesti Töötukassaga, andmaks narvalastele uusi võimalusi töö leidmiseks.

2011./2012. õppeaastal osales Narva Kutseõppekeskuses Eesti Töötukassa koolituskaardi koolituste raames kokku 32 inimest, tõstes senist kvalifikatsiooni oma erialal või osaledes kutseõppes, kokku 10 erineval koolitusel. Populaarsed olid 
puhastusteeninduse, keevituse ning raamatupidamise alased koolitused FIE-dele ja väikeettevõtjatele.

„Narva Kutseõppekeskusesse on haaratud väga laia teadmistepagasiga õpetajaskond, mis annab koolile suure manööverdamisruumi erinevate erialade ja täiendõppe korraldamiseks,” ütles Narva Kutseõppekeskuse direktor Jüri Sasi. „Just selliste erialade ja oskuste õpetamiseks, mida Narva ja Ida-Virumaa hetkel vajavad,“ lisas Sasi.

Lisaks toimus terve õppeaasta jooksul koka-koolitus üheksale Eesti Töötukassa kliendile-õppurile, kes said uue elukutse. Selle koolituse lõpetajate küsitlusest selgus, et seitse nendest said suvisel turismihooajal kas ettevõtte-praktika või alustas oma tööteed koka erialal.

Koka-koolituse eduka lõpetaja Jelena Ljulina sõnul kasutas ta võimalust Töötukassa koolituskaardi koolitusel Narva Kutseõppekeskuses kutset omandada. Ljulina sõnul jäi ta väga rahule õppimise kvaliteediga. Ta sai Narva-Jõesuus peakoka töökoha ja nüüd plaanib koos oma kursusekaaslasest kaasõppijaga ette valmistuda, et sooritada Kokk I kutsekvalifikatsioonieksam koos Narva Kutseõppekeskuse koka eriala tasemeõppe õppijatega.

Narva Kutseõppekeskus võitis nimetatud Töötukassa hanke koka-koolituse läbiviimiseks. Koolitus toimus 2011. aasta oktoobrist 2012. aasta mai lõpuni.

„Meie poolt töötutele korraldatavate koolituste eripäraks on suur praktika osakaal – alates 50 kuni 80 protsendini,” lausus Narva Kutseõppekeskuse õppekorralduse spetsialist Elyanna Romanova. „Kui meie poole pöördutakse koolitusvajadusega, moodustame tihedas koostöös Eesti Töötukassaga soovijatest õpperühma ja avame vastava koolituse,” täiendas Romanova.

Ka käesoleval õppeaastal algasid juba Narva Kutseõppekeskuses Töötukassa koolituskaardi koolitused. Neli Eesti Töötukassa klienti said tõstukijuhi tunnistuse ja veel üks lõpetas tööle asumiseks vajaliku Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppekursuse töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele.

Sarnase Eesti Töötukassa hanke koka-koolituse korraldamiseks võitis Narva Kutseõppekeskus ka tänavu ning praegu õpib koolitusel kokaks 12 kursuslast.

Eesti Töötukassa töötute koolituskaardi koolitusi rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja Eesti riigi eelarvest.

Narva Kutseõppekeskus (Narva KÕK) on Ida-Virumaa juhtiv kutseõppeasutus, kus õpib keskmiselt 1200 õppurit ja töötab 128 inimest. 
Narva KÕK-is koolitatakse mehaanika ja metallitöö, elektroonika ja automaatika, ehituse, elektrotehnika ja energeetika, majutamise ja toitlustamise, turismi, multimeediumi, arvutiteaduste, majandusarvestuse ja maksunduse, juhtimise ja halduse, toiduainetööstuse, transporditeenuste, õmbluse, kaubanduse, arvuti- ja autoerialade õppijaid – kokku kuni 30 õppekava alusel. 
Narva KÕK korraldab ca 130 erinevat kursust ja täiendkoolitust töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks ja ümberõpet.

Lisainformatsioon:
Jüri Sasi, Narva Kutseõppekeskuse direktor 
Tel: 356 9340; jyri.sasi@nvtc.ee  
Elyanna Romanova, Narva Kutseõppekeskuse õppekorralduse spetsialist, kes tegeleb Eesti Töötukassa koolituskaardi koolituste koordineerimisega 
Tel: 515 6828, 356 9344; elianna.romanova@nvtc.ee  
www.nvtc.ee