Arhiiv 2011/12

Leonardo da Vinci projektid

15.06.12

Narva Kutseõppekeskuse kaks Leonardo da Vinci õpirändeprojekti said toetuse.

2012.a. veebruaris esitas Narva Kutseõppekeskus kaks Leonardo da Vinci õpirändeprojekti, mis said SA Archimedes Hariduskoostöö keskuse kutsehariduse büroo teatel ekspertidelt positiivsed hinnangud.

Õpirändeprojekt „Õpilaste loomisvõime ja erialaste oskuste arendamine välismaal eriprogrammide kaudu. Kolmas periood“ („Smart hands & open minds 3“)  on mõeldud Narva Kutseõppekeskuse põhikooli baasil õpilastele.
Projekti eesmärgid on õpilaste isikliku arengu edendamine, loominguvõime ja erialaste oskuste arendamine kvaliteetselt korraldatud praktika abil, õppimise mitmekesistamine ja õpilastele paremate võimaluste pakkumine õppimiseks ja enesetäiendamiseks, osalejate võõrkeeleoskuste parendamine ning sihtrühmale paremate võimaluste tagamine tööturul konkureerimiseks.
Projekti raames korraldatakse viis välispraktikat, millest saavad osa võtta praktika läbiviimise ajal III kursusel õppivad õpilased:
veebruar- märts 2013, Easy School of Languages, Malta. Osalejad: 4 koka eriala III kursuse õpilast.
veebruar- märts 2013, Rotenburg Vocational Training Centre, Saksamaa. Osalejad: 2 autotehniku eriala III kursuse õpilast.
november- detsember 2013, Concorde International, Suurbritannia. Osalejad: 2 keevitaja eriala III kursuse õpilast.
veebruar- märts 2014, Austrumlatgales Vocational School, Läti . Osalejad: 2 ehitusviimistluse eriala III kursuse õpilast.
märts- aprill 2014, Panevezys Vocational Training Centre, Leedu. Osalejad: 2 mehhatrooniku eriala III kursuse õpilast.
Õpirändeprojekti “The use of E-learning to increase academic performance” käigus külastavad 2013. aasta jaanuaris kolm meie kooli töötajat Saksamaa partnerkooli Rotenburg Vocational Training Centre, kus ühe nädala jooksul õpitakse tundma koolis kasutatavat e-õppe metoodikat ning rakendamis- ja hindamissüsteemi. Lähetuse tulemusena soovitakse parendada olemasolevat e-õppe süsteemi Narva Kutseõppekeskuses ja selle rakendamist ning selle abil suurendada e-õppe materjalide kasutuse osakaalu õppes, vähendada õpilaste väljalangevust, leida rohkem koostööpunkte e-õppe korraldamises ja koostada jätkuprojekti ideekavand. Projekti tulemuseks on e-õppe alase koostöö arendamine kahe kooli vahel.
 
Projektide rakendamiseks on moodustatud meeskond koosseisus projektijuht Julia Pill, liikmed Tatjana Burikova ja Natalja Varkki.
 
Julia Pill
Projektijuht