Arhiiv 2011/12

Ettevõtlusalade kutsemeistrivõistlus "Äripäevad 2012"

02.04.12

22.03-23.03.2012 toimus ettevõtlusalade kutsemeistrivõistlus Äripäevad 2012, mis viidi läbi Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkoolis.

Võistlusest võttis osa grupp 1KVE (väikeettevõtlus). Võistluseks ettevalmistamise raames korraldati 15.03.2012 ka koolisisene võistlus, kus arendati mitmeid erinevaid turundusstrateegiaid.

Koolisisese võistluse raames oli tarvis täita 3 ülesannet, millest 2 olid kodused ülesanded: „Grupi tutvustus“ ja „Turundusplatvormi väljatöötamine AS-le Eesti Post“. Ettevõtlusalane test ja turundusülesanne „Toote tutvustus inglise keeles“.

Võistluse hindamiskomisjoni kuulusid: N. Pekarskaja, O. Tamvilius, A. Beljakov, N. Kaalik. Täname neid kannatlikkuse eest ja erapooletu suhtumise eest võistkondade hindamisel. Erilist tänu väärivad Narva Kutseõppekeskuse kondiitrid magusate auhindade eest, mis olid väga maitsvad ja suureks üllatuseks!

Konkurssi juhtis J.Zabegajeva.

Sisekonkursi tulemusena eristusid 2 liidrit, võistkonnad „FUTURE“ ja „Media Best Marketing“. Tugevaim võistkond võttis osa riiklikust konkursist Äripäevad 2012.

Rakveres võistelnud gruppi kuulusid: Jekaterina Žuravljova, Aleksandra Belozerskaja, Irina Lazareva, Irina Rõsjukova ja Sergei Dudarev. Konkurss kestis 2 päeva. Võistkond osales 3 konkursiülesande täitmisel: ettevõtlusalane komplekstest, koduse ülesande esitlus, milleks oli reklaamikanali „Otsepostitus Eestis“ positsioneerimine ja ootamatu turundusalase ülesande lahendamine.

Kõigele lisaks külastasid tudengid Rakvere linnust, keraamikatoodete valmistamise tehast ja villaste toodete valmistamise käsitöökoda.

Väljasõit oli väga sisutihe, huvitav ja hariv, õhkkond sõbralik ja avatud. Sõidu ajal toimus täielik sukeldumine eesti keelekeskkonda, nii vahetult konkursi käigus kui ka kultuuriürituste jooksul. Teiste koolide võistkonnad esitlesid huvitavaid turunduslahendusi ja näitasid ennast paremast küljest.

Loodame, et meie kool võtab ka tulevikus kindlasti aktiivselt osa sarnastest ettevõtmistest, kuna suhtlemine sarnaste erialade õppuritega ja konkreetsesse õppekeskkonda sukeldumine mõjutab kindlasti tudengeid nende arengus, suurendades nende konkurentsivõimet ja praktiliste teadmiste mahtu.

Täname Narva Kutseõppekeskuse juhtkonda koolisisese konkursi korraldamise võimaluse eest, samuti toetamise eest osalemisel kutsemeistrivõistlusel Äripäevad 2012 Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis.

1KVE meeskond

Äripäevad 2012

Äripäevad 2012

Äripäevad 2012