Arhiiv 2011/12

Pressiteade. Narva Kutseõppekeskus tutvustab ennast üldhariduskoolide õpilastele.

22.03.12

26. märtsist 2. aprillini toimuvad Narva üheksas üldhariduskoolis Narva Kutseõppekeskuse (Narva KÕK) infotunnid.

Infotundide läbiviimise eesmärgiks on üldhariduskoolide õpilaste kutsealane teavitamine ja kodulinnas tasuta kutsehariduse omandamise võimalustest informeerimine. Infotunnid toimuvad 8.-12. klasside õpilastele, 11 infotundi 9 koolis.
 
„Infotunnid, kus Narva Kutseõppekeskuse õpilased tutvustavad õppekeskust, õppimisvõimalusi ja erialasid, toetavad põhikooli ja gümnaasiumilõpetajaid nende edasiste kutsevalikute langetamisel." ütles Narva Kutseõppekeskuse õppekorralduse spetsialist Elyanna Romanova. „Koolidega koostöös anname oma panuse lõpetajate teadlike valikute kujundamises. Tänusõnad koolijuhtidele õpilasi toetava koostöö eest," lisas Romanova.
 
26. märts 2012 - Narva Kreenholmi Gümnaasium, 9. klass;
Narva Soldino Gümnaaasium, 9. ja 12. kl.
                                                          
27. märts 2012 - Narva Kesklinna Gümnaasium, 9. kl.;
- Narva Kesklinna Gümnaasium, 12 kl.
                                  
28. märts 2012 - Narva Humanitaargümnaasium, 8. kl.;
- Narva Paju Kool, 9. kl;
- Narva Peetri Kool.
           
2. aprill 2012 - Narva 6. Kool, 9. kl;
- Narva Humanitaargümnaasium, 9. ja 11. kl.;
- Narva Vanalinna Kool, 8.-9. kl.;
- Narva Eesti Gümnaasium.  
 
Narva Kutseõppekeskus (Narva KÕK) on Ida-Virumaa juhtiv kutseõppeasutus, kus õpib keskmiselt 1300 õppurit ja töötab 128 inimest.
Narva KÕK-is koolitatakse mehaanika ja metallitöö, elektroonika ja automaatika, ehituse, elektrotehnika ja energeetika, majutamise ja toitlustamise, turismi, multimeediumi, arvutiteaduste, majandusarvestuse ja maksunduse, juhtimise ja halduse, toiduainetööstuse, transporditeenuste, õmbluse, kaubanduse, arvuti- ja autoerialade õppijaid  – kokku kuni 30 õppekava alusel.   
Narva KÕK korraldab ca 130 erinevat kursust ja täiendkoolitust töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks ja ümberõpet.

Lisainfo: 
Elyanna 
Romanova, Narva Kutseõppekeskuse õppekorralduse spetsialist
Tel: 515 6828, 356 9344; e-post: elianna.romanova@nvtc.ee
www.nvtc.ee

Infotunnid

Infotunnid

Infotunnid

Infotunnid

Infotunnid