Arhiiv 2011/12

Pressiteade. Narva Kutseõppekeskuse lõpetavad täna 104 spetsialisti.

16.02.12

Tänasel talvisel lõpuaktusel saavad Narva Kutseõppekeskuse (Narva KÕK) lõputunnistuse kätte 104 värsket koolilõpetajat, uut spetsialisti. Tööellu astuvad 18 autotehnikut, 11 kelnerit, 26 kokka, 9 mehhatroonikut, 21 müügikonsultanti ja 19 turismikorraldajat.

„Täna saavad need noored lõputunnistuse, kuid meie elu kiired muutused lubavad arvata, et oma tööelu jooksul peavad nad veel korduvalt õppima asuma,“ ütles Narva Kutseõppekeskuse direktor Margus Ojaots. „Soovin tänastele lõpetajatele julgust tööturu muutustele paindlikult reageerida,“ sõnas Ojaots.
 
Kahe eriala, autotehniku ja koka eriala lõpetajad said Narva KÕK-ist kutsekeskhariduse tunnistuse, s.t. nad läbisid koolis 3,5 aasta (ehk 140 õppenädala) jooksul ka keskhariduse stuudiumi.
 
Keskharidusega Narva KÕK-i õppima tulnud turismikorralduse ja mehhatroonika eriala omandanud õppisid 2,5 aastat.
 
Täna lõpetavad kelnerid ja müügikonsultandid omandasid eriala 5 ja poole kuu jooksul. Kelneri eriala lõpetanute seas on ka Eesti parim noor kohvimeister Natalja Žitinskaja, kes võitis tiitli sügisesel üleriigilisel võistlusel „Noor teenindaja 2011“.
 
Lisaks kooli lõputunnistusele saavad paljud autotehnikud, kelnerid, kokad ja mehhatroonikud kooli lõpetamisega koos ka erialased kutsetunnistused. Kõigil nendel erialadel õppinud õpilastel oli võimalus kooli lõpetamisel sooritada eriala kutsekvalifikatsioonieksam, mille viisid läbi vastava erialaliidu esindajad. Kutsekvalifikatsioonieksami kulud katab Eesti riik.
 
„Aasta-aastalt on suurenenud nende õpilaste arv, kes sooritavad õppe lõppedes erialaliidu korraldatava kutsekvalifikatsioonieksami,“ tõdes Narva Kutseõppekeskuse õppedirektor Riina Veidenbaum. „Eriala kutsetunnistus on lõpetajale heaks lävepakuks tööellu astumisel. Ootame oma lõpetajaid alati tagasi oma teadmisi-oskusi täiendama, enda edusammudest rääkima,“ lisas Veidenbaum.
 
Kõigil lõpetajatel on võimalus pärast lõpetamist aasta jooksul sooritada kutseeksam.
 
NarvaKutseõppekeskus (Narva KÕK) onIda-Virumaajuhtivkutseõppeasutus, kus õpib keskmiselt1300õppurit jatöötab128inimest.
Narva KÕK-is koolitatakse ehituse, energeetika, finantsvahenduse, infotehnoloogia, kaubanduse, kergetööstuse, mehhaanika, teeninduse ja toitlustuse – kokku 29 erialal.
Narva KÕK korraldab ca 130 erinevat kursust ja täiendkoolitust töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks ja ümberõpet.
 
Lisainformatsioon:
Margus Ojaots, Narva Kutseõppekeskuse direktor
Tel: 509 3546, 356 9340; e-post: margus.ojaots@nvtc.ee
Riina Veidenbaum, Narva Kutseõppekeskuse õppedirektor
Tel: 356 9342; riina.veidenbaum@nvtc.ee  
Natalja Solovjova, Narva Kutseõppekeskuse õppesekretär
Tel: 356 9343; natalja.solovjova@nvtc.ee

www.nvtc.ee