Arhiiv 2011/12

Pressiteade. Narva Kutseõppekeskuse talvise vastuvõtu õppegrupid alustasid õppetööd.

14.02.12

Narva Kutseõppekeskuses (Narva KÕK) alustasid alanud nädalal talvise vastuvõtuga õppetööd 89 uut õppurit.

Kõik uued õpilased hakkavad kutseõpet omandamakeskhariduse baasil. Baarmeni, müügikonsultandi ja tarkvara arenduse tugitehniku erialade riikliku koolitustellimuse õppekohtadelasus õppima 64 ja Euroopa Sotsiaalfondi rahastatava programmi KUTSE raames müügikonsultandi erialal 25 õppijat.

Baarmeni eriala ja programmi KUTSE raames õppivate müügikonsultantide õppetöö toimub koolipõhises õppes. Müügikonsultandid ja tarkvara arenduse tugitehnikud õpivad töökohapõhises õppes, kus 2/3 õppetööst toimub ettevõttes. Kõikide erialade õppeaeg on 5 kuud.
 
Programmil KUTSE on kaks suurt eesmärki – luua kutseõppe õpingud katkestanutele (ajavahemikus 01.01.2000-01.09.2010) võimalused oma õpingute lõpuleviimiseks ja luua täiskasvanutele võimalused kutseõppes õppimiseks. Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond ning rakendab Haridus- ja Teadusministeerium.
 
„Kooli spetsialistide igapäevane töö õppimisvõimaluste tutvustamisel ning hea koostöö programmi KUTSE juhiga tulemuseks on õppegrupi avamine,“ ütles Narva Kutseõppekeskuse õppedirektor Riina Veidenbaum. „Loodame, et õpinguid alustanud täiskasvanud on motiveeritud omandama uut eriala. Esimesed õppijad on KUTSE programmi raames õppima asunud, ootame ka teisi aastatel 2000-2010 õpingud katkestanuid oma haridusteed meie koolis jätkama,“ lisas Veidenbaum.
 
Vähese huvi tõttu jäi avamata puhastusteenindajate õppegrupp.
„Aastane õppeaeg on tänastele keskhariduse baasil õppijatele tihti liiga pikk aeg, tahetakse kiiresti tööd alustada,“ tõdes Narva Kutseõppekeskuse õppekorralduse spetsialist Elyanna Romanova. „Teeme oma plaanides vajalikud muudatused ja avame puhastusteenindaja erialaõppe lühemaajalised täiendkursused. Meil õppides saab väga head teadmised ja oskused – on ju 2011. aasta parim puhastusteenindaja Narva Kutseõppekeskuse õpilane“, lisas Romanova.
 
Narva Kutseõppekeskus (Narva KÕK) on Ida-Virumaa juhtiv kutseõppeasutus, kus õpib keskmiselt 1300 õppurit ja töötab 128 inimest.
Narva KÕK-is koolitatakse ehituse, energeetika, finantsvahenduse, infotehnoloogia, kaubanduse, kergetööstuse, mehhaanika, teeninduse ja toitlustuse – kokku 29 erialal.
Narva KÕK korraldab ca 130 erinevat kursust ja täiendkoolitust töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks ja ümberõpet.
 
Lisainformatsioon:
Riina Veidenbaum, Narva Kutseõppekeskuse õppedirektor
Tel: 356 9342; riina.veidenbaum@nvtc.ee 
Elyanna Romanova, Narva Kutseõppekeskuse vastuvõtukomisjoni vastutav sekretär
Tel: 515 6828, 356 9344; e-post: elianna.romanova@nvtc.ee
www.nvtc.ee