Arhiiv 2011/12

Pressiteade. Narva Kutseõppekeskus alustas laiendatud talvist vastuvõttu uutele õpilastele.

10.01.12

Narva Kutseõppekeskuses (Narva KÕK) alustati avalduste vastuvõttu veebruaris õppega alustavatesse õppegruppidesse. Käesoleval talvel võetakse õppima ka vanemaid inimesi Euroopa Sotsiaalfondi rahastatava programmi KUTSE raames.

Narva KÕK-is võetakse sel talvel uusi õpilasi vastu kolmel erialal – baarmeni, müügikonsultandi ja tarkvaraarenduse tugitehniku õppesse. Kõigile kolmele erialale saavad kandideerida keskhariduse omandanud noored.
Baarmenide õppevorm on koolipõhine. Müügikonsultandi ja tarkvaraarenduse tugitehnikutel on õppevorm töökohapõhine, s.t. 2/3 õppetööst toimub konkreetses ettevõttes, kus õppuritega tegelevad kogenud, spetsiaalselt ettevalmistatud juhendajad, sama ettevõtte staažikad töötajad.
 
Tarkvara arenduse tugitehnik on eriala, kus on läbitud juba kutseõpe mõnel infotehnoloogia erialal, omatakse infotehnoloogia spetsialisti I taseme kutsetunnistust või ollakse erialasel tööl.
Sellel erialal õppima asumiseks peaksid olema teadmised programmeerimise alustest, andmebaaside alustest ja kasutamisest.
 
Kõigil neil erialadel kestab õppetöö 5 kuud. Uusi õppekohti on kokku 81.
 
 
Vanemad kui 25-aastased saavad nüüd ESF programmi toel kutsehariduse
 
Riikliku programmi KUTSE raames kuulutab Narva KÕK välja vastuvõtu kahele erialale – müügikonsultandi ja puhastusteeninduse erialale. Programm KUTSE on mõeldud kutseõppe varem katkestanud või lihtsalt hariduse saamise sooviga vanematele (üle 25-aastastele) inimestele.
 
„See on programm neile, kes on motiveeritud leidma tööd läbi uue kvalifikatsiooni omandamise, aga ei soovi asuda tavaõppesse koos noortega. Õppimine omaealiste, elukogenud inimestega ühes grupis, on paljudele arvatavasti sobivam lahendus,“ ütles Narva Kutseõppekeskuse õppedirektor Riina Veidenbaum. „Programmi KUTSE alusel õppimisele ei ole eelduseks varasem sarnane haridus, töötamine antud erialal või töötu staatus. Oluline on vaid tahe õppimiseks ja soov omandada uus kvalifikatsioon,“ lisas Veidenbaum.
 
Programmil KUTSE on kaks suurt eesmärki – luua kutseõppe õpingud katkestanutele (ajavahemikus 01.01.2000-01.09.2010) võimalused oma õpingute lõpuleviimiseks ja luua täiskasvanutele võimalused kutseõppes õppimiseks.
 
Müügikonsultandi eriala õppeperiood on 5 kuud ja puhastusteeninduse erialal 1 aasta.
Programmi KUTSE raames on Narva KÕK-is võimalik avada 54 õppekohta.
 
Programmi rakendab Haridus- ja Teadusministeerium ning rahastab Euroopa Sotsiaalfond.
 
Uusi õpilasi võetakse Narva Kutseõppekeskusesse vastu keskharidust tõendava lõputunnistuse hinnete keskmise ja vestluse alusel. Dokumentide vastuvõtt kestab 3. veebruarini.
Vestlused õpilaskandidaatidega toimuvad 6.-8. veebruarini. 
 
Uute õpilaste nimekiri avalikustatakse 12. veebruaril 2012. Õppetöö algab 13. veebruaril.
 
NarvaKutseõppekeskus (Narva KÕK) onIda-Virumaajuhtivkutseõppeasutus, kus õpib keskmiselt1300õppurit ja töötab 128inimest.
Narva KÕK-is koolitatakse ehituse, energeetika, finantsvahenduse, infotehnoloogia, kaubanduse, kergetööstuse, mehhaanika, teeninduse ja toitlustuse – kokku 29 erialal.
Narva KÕK korraldab ca 130 erinevat kursust ja täiendkoolitust töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks ja ümberõpet.
 
Lisainformatsioon:
Riina Veidenbaum, Narva Kutseõppekeskuse õppedirektor
Tel: 356 9342; riina.veidenbaum@nvtc.ee 
Elyanna Romanova, Narva Kutseõppekeskuse vastuvõtukomisjoni vastutav sekretär
Tel: 515 6828, 356 9344; e-post: elianna.romanova@nvtc.ee
www.nvtc.ee