Arhiiv 2011/12

Karjäärinõustajate stažeerimine

01.12.11

Narva Kutseõppekeskuse spetsialistid Valentina Leštšuk ja Veronika Zhurina stažeerisid alates 30.maist kuni 21.oktoobrini 2011 Tartu Kutsehariduskeskuse Info- ja Karjäärinõustamiskeskuse karjäärispetsialistide Julia Šarapova ja Reet Jakobsoni juures.

Stažeerimine toimus ESF projekti „Karjäärinõustamise teenuse rakendamine Narva Kutseõppekeskuse tasemeõppe õpilaste jaoks“ raames. Kogu nimetatud perioodi jooksul stažeerisid mõlemad spetsialistid kokku kolm nädalat.
Eriti töine oli stažeerimise viimane nädal 17.-21.oktoobril, kui Veronika ja Valentina külastasid kolme Tartu üldhariduskooli. «TKHK Info- ja Karjäärinõutamiskeskuse spetsialistid andsid õpilastele läbiviidud Hollandi testi tagasisidet. Hollandi test on kutseeelistuste test, mis aitab õpilastel aru saada oma isiksuse- ja elukutsete tüüpidest. Valentina ja Veronika aitasid testide tulemusi töödelda. 
Julia Šarapova viis 18. oktoobril läbi individuaalkonsultatsioone 9.klassis. Individuaalne nõustamine toimus eraldi ruumis, kuhu soovijad tulid vestlema karjäärinõustajaga oma tuleviku üle. Vestlus toimus Hollandi testi põhjal. „Küsisime õpilase nõusolekut, kas võin jääda vaatlejana ja heameel oli, et õpilane ei olnud selle vastu. Vaatlejana sain oma töös hea kogemuse edasise individuaalnõustamise läbiviimise jaoks“, ütles Veronika Zhurina. „Õpilastel tekkis suur huvi loengute, ekskursioonide, testimise ja tagasiside vastu, mis viisid läbi TKHK Info- ja Karjäärinõustamiskeskuse spetsialistid“, lisas Valentina Leštšuk.
21. oktoobril toimus Tartu Kesklinna Gümnaasiumis Karjääripäev, kus TKHK Info- ja Karjäärinõutamiskeskuse spetsialistid viisid läbi loengud teemal „Karjääri planeerimine“, grupi- ja individuaalkonsultatsioone ja testimise. Narva Kutseõppekeskuse karjäärispetsialistid osalesid üritusel vaatlejatena.

Veronika Zhurina
ESF projekti „Karjäärinõustamise teenuse rakendamine Narva Kutseõppekeskuse tasemeõppe õpilaste jaoks“ infokoordinaator