Arhiiv 2011/12

Turismialane projekt

03.11.11

Narva Kutseõppekeskus osaleb rahvusvahelises turismialases projektis.

Alates sügisest alustas oma tööd rahvusvaheline projekt, milles võtab osa ka Narva Kutseõppekeskus.

Projekt toimub Kesk-Läänemere Interreg IV A programmi 2007-2013 Lõuna-Soome –Eesti alaprogrammi projekti „Attractive vocational education in secondary school” raames.

   

Projekti eesmärk on tutvustada Narva-Jõesuu ja Imatra keskkooliõpilastele kutseõppe võimalusi turismis ning töötingimusi sel alal töötavates kohalikes ettevõtetes; seeläbi ka mõjutada suhtumist kutseõppesse. Projektiga luuakse võrgustik, kus Narva Kutseõppekeskuse ja Saimaa Rakenduskõrgkooli õpetajad jagavad oma teadmisi rakendades väikesemahulist atraktiivset, võrdseid võimalusi pakkuvat sotsiaalsusele orienteeritud kutseõppeprogrammi, millesse panustavad ettepanekuid ka kohalikud turismiettevõtted. Sihtgrupiks on Narva-Jõesuu Keskkooli ja Imatra Gümnaasiumi õpilased, töömeetoditeks tunnid, workshopid ja suvekool ettevõtete juures. Projekt loob eeldusi, et noored saaksid jätkata õpinguid piirkonna kutseõppeasutustes.

Projekti rahastus toimub ERDF ehk Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse abil.

Projekti kontaktisik Narva Kutseõppekeskuses on Juri Gerzanitš