Arhiiv 2011/12

Töötute ümberõpe Narva Kutseõppekeskuses

28.10.11

Narva Kutseõppekeskuses on koostöös Eesti Töötukassaga käesoleva õppeaasta algusest suurenenud töötutele ja koondamisteate saanud töötajatele korraldatavate koolituste arv.

Oktoobrikuus on käivitunud Töötukassa koolituskaardi koolitused:

  • raamatupidamine FIE-dele ja mikro- ning väikeettevõtjatele (80 tundi) - 3 inimesele; 
  • kuivkrohvkonstruktsioonide ehitamine (120 tundi) - 5 inimesele.
31. oktoobril algab koolitus puhastusteenindajatele (80 tundi) - 7 inimest.
 
Lisaks Töötukassa koolituskaardi koolitustele algas oktoobris ka 720-tunnine kokkade koolituskursus, milles osaleb 10 inimest. Kokkade koolituse töötutele võimaldab korraldada Narva Kutseõppekeskuse poolt võidetud Eesti Töötukassa riigihange.
 
„Töö kaotanu vajab toetust ja sageli julgustamist õpingutega alustamiseks,“ ütles Narva Kutseõppekeskuse õppedirektor Riina Veidenbaum. „Narva Kutseõppekeskuse spetsialistid annavad endast parima, et töötu täiendaks oma olemasolevaid teadmisi-oskusi või õpiks vajadusel uusi. Parimad tulemused töötutele koolituste korraldamisel saavutame kooli ja töötukassa spetsialistide koostöös," lisas Veidenbaum.
 
Töötute koolituskaardi koolitusi rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja Eesti riigieelarvest.
 
Narva Kutseõppekeskuse õppekorralduse spetsialisti ElyannaRomanova sõnul on kooli poolt töötutele koolituskaardi alusel korraldatavate tööalaste koolituste eripäraks suur praktika osakaal – alates 50 kuni 80 protsendini.
„Kui meie poole pöördutakse koolitusvajadusega, siis tihedas koostöös Eesti Töötukassaga moodustame soovijatest õpperühma ja avame vastava koolituse,“ sõnas Romanova.
 
„Täiendkoolituse võimaldamine erinevate vajaduste ja võimalustega sihtgruppidele on Narva Kutseõppekeskuse üheks oluliseks tegevusvaldkonnaks,“ rõhutas Narva Kutseõppekeskuse täiendõppeosakonna koolitusspetsialistJelena Kruglova. „Meie kool on Eesti Töötukassa kinnitatud koolitaja koolituskaardi käivitumise algusest, oleme paindlikud tööalaste ümber- ja täiendõppe pakkumisel,“ täiendas Kruglova.
 
Töös on mitmete erialade õppegruppide käivitamine töötutele ja koondamisteate saanud töötajatele.
 
NarvaKutseõppekeskus (Narva KÕK) onIda-Virumaa juhtiv kutseõppeasutus, kus õpib keskmiselt1300õppurit ja töötab 146 inimest.
Narva KÕK-is koolitatakse ehituse, energeetika, finantsvahenduse, infotehnoloogia, kaubanduse, kergetööstuse, mehhaanika, teeninduse ja toitlustuse – kokku 29 erialal.
Narva KÕK korraldab ca 130 erinevat kursust ja täiendkoolitust töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks ja ümberõpet.
 
Lisainformatsioon:
Elyanna Romanova, Narva Kutseõppekeskuse õppekorralduse spetsialist
Tel: 515 6828, 356 9344; e-post: elianna.romanova@nvtc.ee
Jelena Kruglova, Narva Kutseõppekeskuse koolitusspetsialist
Telefon: 59 193 955, 35 69 368; e-post: jelena.kruglova@nvtc.ee
Riina Veidenbaum, Narva Kutseõppekeskuse õppedirektor
Tel: 5263 688; e-post: riina.veidenbaum@nvtc.ee

www.nvtc.ee