Uudised

Pressiteade: Narva Kutseõppekeskuse õpilased õppisid liiklusohutust

04.12.15

Narva Kutseõppekeskuse 2. ja 3. kursuse õpilased osalesid eelmisel nädalal koolitusel, mille eesmärk oli õpetada noori hoolikamalt liiklema.

Koolitus koosnes kolmest erinevat moodulist: elektroonilise ankeedi täitmine, teoreetiline osa koos ankeetide tulemuste aruteluga ning praktiline osa. Viimane sisaldas vestlust politseinikega ja inimesega, kes on liiklusavariis kaotanud liikumisvõime.

Narva Kutseõppekeskuse õppedirektor Tatjana Burikova sõnul telliti koolitus, kuna kooli ülesanne on luua õpilastele võimalused saada infot ja samas tuletada meelde, et liikluses tuleb olla tähelepanelik ja hooliv.

“Hoolas liikluskäitumine aitab ennetada õnnetusi. Lisaks enda ohutule käitumisele on just noorte puhul äärmiselt oluline ka kaaslaste mõju, sest just sõber võib olla see, kes vajalikul hetkel keelab kaaslasel rooli istumise, ” lausus Burikova.

Koolituse viis läbi erialase ettevalmistuse saanud ekspert, liikluspsühholoog Gunnar Meinhard koostöös politseinikega ja liiklusavarii tõttu vaid ratastoolis liikuda saava mehega.

„Koolituse üheks eesmärgiks on õpetada osalejaid kasutama liiklusprobleemide vältimisstrateegiaid ja edastada saadud teadmisi oma lähikondlastele, sh noortele, et ära hoida alkoholiohtudest tingitud õnnetusi liikluses“, rääkis Meinhard.

Õpilaste sõnul mõjus neile liikluses tervise kaotanud mehega kohtumine, tema isikliku loo vahetu teadasaamine.

„Hoidmaks tulevikus ära noorte liiklejate väärkäitumisi, on vaja raskete tagajärgedega seotud problemaatikat tutvustada võimalikult suurele hulgale noortele, et nad mõistaksid ja oskaksid õigeaegselt vältida esineda võivaid liiklusriske,“ lisas Meinhard.

2016. aastal korraldab kool sama koolituse ka ülejäänud 2. ja 3. kursuste gruppide õpilastele.

Narva Kutseõppekeskuse kõik õpilased said samal nädalal kooli helkurid.

Narva Kutseõppekeskus on Ida-Virumaa juhtiv kutseõppeasutus, kus saab õppida ligi 30 eriala 12 õppekavarühmast. 10 õppekavarühma on saanud välishindamisel täisakrediteeringu. Alates 2015. aasta septembrist on kool kutsehariduse õpirände harta omanik. Õpe toimub eesti ja vene keeles, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Rohkem informatsiooni õppimisvõimalustest Narva Kutseõppekeskuses leiab kooli koduleheküljelt www.nvtc.ee .


Tatjana Burikova, õppedirektor
tatjana.burikova@nvtc.ee

Tel: 51 443 29