Uudised

Osalemise seminar

27.11.15

Oktoobris pöördusid Narva Kutseõppekeskuse poole Tallinna Polütehnikumi õpetajad sooviga meile külla tulla.

Visiidi eesmärgiks oli tutvustada Tallinna õpilastele Narva linna, külastada linna suuremaid ettevõtteid, vaadata vaatamisväärsusi. Külastuse finaaliks sai kokkusaamine Narva Kutseõppekeskuse õpilastega, täpsemalt õpilasesinduse liikmetega, kooliga tutvumine ja ühisürituse läbiviimine.
Kokkusaamine toimus 17.-18.novembril. Alustuseks tutvustasid meie õpilased külalistele kooli, näitasid erinevaid klasse, laboreid ja töökodasid. Külalistele meeldisid väga heli- ja TV stuudiod. Ekskursiooni käigus andsid Tallinna noored NVTC TV-le intervjuu.

Pärast õhtusööki toimus ühisüritus „Osalemise seminar“, millest võtsid osa 50 õpilast Tallinnast ja 25 õpilast Narva Kutseõppekeskusest. Seminari peateemaks oli noorte kodanikuaktiivsuse tõstmine. Seminar toimus treeningu vormis, mis andis võimaluse igale osalejale mõelda ja arutada oma seisukohti ühiskonnas ja kuidas olla aktiivne ühiskonnas toimuvates protsessides. Töökeeleks oli eesti keel, aga kes vajas abi, tõlgiti ka vene või inglise keelde. Noored olid nii vabad diskussioonides, et kui ei õnnestunud suhelda eesti või vene keeles, mindi kohe üle inglise keelele. Selline keelepraktika oli kasulik muidugi mõlemale poolele. Seminari lõpus vahetasid osalejad kontaktandmeid ja leppisid kokku edaspidises koostöös. Kontaktisikuks Tallinnas on Jevgenia Rõbakova Harjumaa ettevõtluskeskusest.

Seminarile järgnes õpilasesinduse poolt korraldatud kohtumisõhtu, kus esinesid Narva noored rokkarid. Peakoka juhtimisel õpilaste valmistatud õhtusööki sai nautida muusika saatel ja suhtlusõhtu kestis kella kümneni. Narva Kutseõppekeskuse külalised jäid vastuvõtuga väga rahule.

 

Anna Tereshchenko
Narva Kutseõppekeskuse huvijuht

ja Narva Kutseõppekeskuse õpilasesindus.

Pilte võib vaadata galeriist.