Uudised

Erasmus+ „Euroopas õppides meistriks”.

23.09.15

Kandideerimine välispraktikatele.

Erasmus +

2014 - 2016 aastatel rahastab Euroopa Liidu Erasmus+ programm Narva Kutseõppekeskuse projekti „Euroopas õppides meistriks”.

Projekti raames korraldatakse 2015/2016 õppeaastal välispraktikad, millest saavad osa võtta praktika läbiviimise ajal vastaval kursusel õppivad õpilased:


Praktika perioodid ja kohad


- 01.05. – 04.06.16, Berusfbildende Schulen, Rotenburg, Saksamaa
Osalejad: 2 autotehnikut (3PAL)
- 28.02.– 26.03.16, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, Leedu.
Osalejad: 2 multimeediumi õpilast (3PMM)
- 28.02.– 26.03.16, Rēzeknes tehnikums, Läti
Osalejad: 2 ehitusviimistlejat (3PEH)
- 21.02. – 26.03.16, Canterbury College, Suurbritannia
Osalejad: 2 keevitajat (3PKE) ja 3 kokka (3PKO1/2)
- 08.05 – 04.06.16, Šolski center Kranj, Sloveenia
Osalejad: 2 mehhatroonikut (3PMH)

Rohkem infot vastuvõtvate partnerite kohta siit


Välispraktikale kandideerimiseks tuleb 16. oktoobriks 2015 esitada:
avaldus eesti keeles;
• CV Europass inglise keeles (http://www.europassikeskus.ee/europassi-cv);
• motivatsioonikiri koos grupijuhendaja ja kutseõpetaja kooskõlastusega;
• passi koopia;
• vanema/eestkostja nõusolek (kui te olete alla 18 aastat);
• grupijuhendaja poolt koostatud õppija iseloomustus (õppeedukus, õppetundides osalemine, praktika sooritamine, käitumine);
• kutseõpetaja/spetsialisti poolt koostatud iseloomustus (edukus erialal).

Dokumendid esitada hiljemalt 16. oktoobriks 2015 õppeosakonda L133 õppesekretäri kätte.
Vestluse aeg teatakse kandideerijale.
Lisainfo: karen.sukiasyan@nvtc.ee