Uudised

Pressiteade. Narvas soovitakse enim õppida kokaks või keevitajaks.

17.07.15

Kõige populaarsemad sügisel alustavad erialad Narva Kutseõppekeskuses on hetkel koka ja keevitaja õppekavad, kus varasematel aastatel on õpilased silma paistnud aktiivsete erialaste huvitegevustega. Sisseastumise taotluse on tänaseks nendele erialadele andnud vastavalt 33 ja 28 huvilist.

Narva Kutseõppekeskuse vastuvõtukomisjoni vastutava sekretäri Elyanna Romanova hinnangul on kooli erialade populaarsus nende jaoks ootuspärane, kuna suure osa nende õppekavadest moodustab ka õpilaste seas populaarsust koguv töökohapõhine õpe. „Meie kutseõppe suureks plussiks on õpilastele pakutavad praktilised väljundid oma teadmiste rakendamiseks ning kohalike ettevõtetega sõlmitud koostöölepped. Nende alusel saavad meie õpilased reaalses töökeskkonnas harjutamas käia,” kirjeldas Romanova kooli põhimõtteid kutsehariduse pakkumisel.

Romanova sõnul on kool täiendanud oma õppekavu viisil, mis lubab õpilastel kogeda võimalikult palju ja erinevaid tahke oma välja valitud õppest. „Me soosime õpilaste erialast väljendusvabadust ja kaasaegseid õppemeetodeid ning –vahendeid, mis annavad neile võimaluse leida see väljund, mis just neid inspireerib edasi õppima ja oma erialal parimaks saada,” rääkis Romanova. „Tegevused nagu välismaal õpiränded, osalemised riiklikel meistrivõistlustel ja -konkurssidel, õpilasfirmade loomised aitavad kaasa lõpetajate karjäärile aluse panemisega ning parimate spetsialistide koolitamisele, mis on ka meie lõpp-eesmärgiks.”

Teistest erialadest on tulevastel õpilastel põhihariduse baasil suur huvi ka sõiduautotehniku ja keskhariduse baasil raamatupidamise eriala vastu, millest viimast on võimalik läbida nii kooli- kui ka töökohapõhiselt. Kolmeaastase sõiduautotehniku õppesse on juba soovi avaldanud 22 huvilist, mis oli ka möödunud aastal üheks populaarsemaks erialaks just oma venekeelse õppevormi pärast. Raamatupidamise õppesse on tänaseks hetkeks avalduse sisse andnud 21 inimest, mis Narva Kutseõppekeskuse vastuvõtukomisjoni esindaja Romanova sõnul näitab suures plaanis kasvavat huvi majanduse-ja ettevõtlusvaldkonna vastu. Suur tung on ka kooli mehhatroonika, multimeedia ning sisetööde elektriku erialadele.

Täna, kui vastuvõtt on alles poole peal, on Narva Kutseõppekeskusesse õppima tulemiseks avalduse sisse andnud juba 252 inimest.

Peamiste põhjustena, miks õpilased just Narva Kutseõppekeskuse oma hariduse andjaks valivad, näeb Romanova varasemate õpilaste häid sooritusi kooli lõpetamisel. „Meie vilistlastel on väga tugevad tulemused erialaste standardite omastamisel. Näiteks läbis möödunud aastal 100% õpilastest elektriku kutsekvalifikatsiooni eksami ning 93% keevitaja sertifikaadi taotlejatest,” rääkis Romanova.

Veel sõnas ta, et lisaks tugevatele erialastele teadmistele soovivad nad avardada õpilaste maailmapilti ning teevad tihedat koostööd Erasmuse õpirännete programmidega. “Oleme nii õpilastelt kui ka koostööpartneritel saanud väga head tagasisidet meie õpilaste kohta ning ka õppekavade täiustamiseks, et jätkuvalt tagada õpetatavate erialade kvaliteet,” kirjeldas Romanova põhjuseid, miks on Narva Kutseõppekeskus populaarne valik noorte õppurite seas.

Narva Kutseõppekeskus on Ida-Virumaa juhtiv kutseõppeasutus, kus õpetatakse ligi 30 eriala nii eesti kui ka vene keeles. Kooli õppima asumiseks on võimalik avaldusi esitada põhihariduse baasil 7. augustini ja keskhariduse baasil 14. augustini.

Rohkem informatsiooni õppimisvõimalustes kohta leiab Narva Kutseõppekeskuse koduleheküljelt aadressil www.nvtc.ee.

Lisainformatsioon:
Elyanna Romanova, Narva Kutseõppekeskuse vastuvõtukomisjoni vastutav sekretär
Tel: 356 9344; elianna.romanova@nvtc.ee

Riina Veidenbaum, Narva Kutseõppekeskuse direktor
Tel 52 63 688; riina.veidenbaum@nvtc.ee