Uudised

Pressiteade. Narva Kutseõppekeskuses alustas tööd üleeuroopalises ettevõtlusõppe arendamise projektis.

10.06.15

3.-4.juunil toimus Brüsselis Junior Achievement Europe projekti "Innovation Cluster for Entrepreneurship Education" esimene kohtumine.

EL programmi Erasmus+ poolt finantseeritavasse projekti on kaasatud mitme riigi uuringukeskused, Junior Achievementi esindused, haridusministeeriumid ning Belgia, Itaalia, Soome, Läti ning Eesti kutse- ja üldhariduskoolid. Eestist osalevad projektis Narva Kutseõppekeskus, Kuressaare Ametikool, Võru Gümnaasium ja Tallinna 21. Kool.

Narva Kutseõppekeskuse kutsus projektis osalema JA Eesti, kellega kool teeb koostööd alates 2011. aastast.
Projekti põhitegevuseks kahe järgneva õppeaasta jooksul on õpilasfirmade tegevuse toetamine, jälgimine, õpetajate koolitus ja mõjuanalüüs. Narva Kutseõppekeskuses osalevad projektis alates uuest õppeaastast põhihariduse baasil õppivad 2. kursuse õpilased.

„Senised uuringud on näidanud, et ettevõtlusõppes osalenud õpilased on oma edasises tööelus edukamad ja soovides õpilastele parimat võtsime meile omasel moel taas vastu suure väljakutse. Osaleme projektis, milles innustatakse õpilasi looma ja töötama oma õpilasfirmades“, rääkis kohtumisel Narva Kutseõppekeskuse esindajana osalenud direktor Riina Veidenbaum.

„Tänases õppes on kõikide õppekavade üheks mooduliks majanduse ja ettevõtluse alused. Ühendame projekti tegevused erialade õppega. Projektis osalemine tähendab meie kooli jaoks mõtteviisi muutust, ettevõtlikkuse süsteemseks muutumise algust. Käesoleval õppeaastal tegutseb meil üks õpilasfirma, sügisest on ootus luua 10 uut firmat,“ lisas Veidenbaum.

„JA Eesti meeskonnal on väga hea meel, et Narva Kutseõppekeskus otsustas osaleda ühena neljast Eesti koolist üleeuroopalises projektis,“ kõneles JA Eesti tegevdirektor Epp Vodja. „Kohtumisel leppisime kokku projekti edasistes tegevustes - augustis alustame Narva Kutseõppekeskuse õpetajate koolitusega, septembris toimuvad JA Eesti õpilasfirmade vilistlaste kokkusaamised õpilastega ning kool viib läbi õpilaste, õpetajate, lapsevanemate ja tööandjate küsitlused,“ lisas Vodja.

Koolituse läbinud õpetajate juhendamisel alustavad oktoobris tööd õpilasfirmad, õppeaasta lõpus tehakse kokkuvõtted ja uus õppeaasta algab uute õpilasfirmadega.

Lisainformatsioon:
Riina Veidenbaum, Narva Kutseõppekeskuse direktor
Tel 52 63 688; riina.veidenbaum@nvtc.ee 

Epp Vodja, JA Eesti tegevdirektor
epp@ja.ee 

http://www.ja.ee/
http://www.ja-ye.org/education-innovation.html