Uudised

Pressiteade. Narva Kutseõppekeskus annab täiskasvanutele uue võimaluse.

08.04.15

Narva Kutseõppekeskuse täiskasvanute koolitused muutuvad iga aastaga menukamaks ehk igal aastal saab oma karjäärile uue tõuke üha rohkem inimesi.

Narva Kutseõppekeskus pakub täiskasvanutele tööalaseid esma-, täiend- ja ümberõppekoolitusi, mis annavad võimalusi erialaste teadmiste, oskuste ning vilumuste omandamiseks, täiendamiseks ja arendamiseks. Samuti korraldatakse ettevõtete tellimusel koolitusi erinevates valdkondades, arvestades nende spetsiifikat ja soove.

Kutseõppekeskuse direktori Riina Veidenbaumi sõnul on kooli eesmärgiks luua kõigile soovijatele võrdsed võimalused elukestvaks õppeks.

“Koolituste õppetöö ja praktika viiakse läbi kaasaegsete seadmetega varustatud õppelaborites. Oleme selgelt näinud, et heades tingimustes õppimine tõstab ka täiskasvanute õpiindu ja motivatsiooni tööturul järgmine samm astuda,” ütles Veidenbaum. „Õppida ei ole kunagi hilja, seetõttu julgustame erineva töö- ja elukogemusega inimesi võtma meiega ühendust, kindlasti leiame sobiva koolituse “, lisas Veidenbaum.

Narva Kutseõppekeskus pakub ainsana Narva linnas tasuta koolitusi, viies läbi Euroopa Sotsiaalfondi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastatavat täiskasvanute tööalase koolituse projekti „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused“. Seda juba aastast 2007. Kursused on suunatud täiskasvanutele, kes soovivad arendada oma erialalisi teadmisi ja oskusi. Tasuta kursustel saavad osaleda täiskasvanud, kel on omandatud põhiharidus või kes on vähemalt 17-aastased. Aga eelkõige on tasuta kursustele oodatud madalama haridustasemega ja madala või tänaseks tööturul aegunud kvalifikatsiooniga õppijad.

„Varasemast enam on meie koostöös Eesti Töötukassaga fookuses ka individuaalõpe ja kursuse lõppedes saavad osalejad sooritada eriala kvalifikatsioonieksami“, rääkis Narva Kutseõppekeskuse täiendusõppe osakonna peaspetsialist Olga Grigorjeva.

Tasuliste kursuste läbiviimisel on headeks koostööpartneriteks kujunenud piirkonna ettevõtted.

Eelmise aasta populaarseimad kursused olid arvutialased koolitused, tõstukijuhi koolitus, raamatupidamisalased koolitused, töötervishoiu- ja tööohutusalane täiend- ja väljaõppekursused, ettevõttes esmaabiandja täiend- ja väljaõppekursused jt.

Narva Kutseõppekeskus on Ida-Virumaa juhtiv kutseõppeasutus, kus saab õppida ligi 30 eriala 12 õppekavarühmast. Õpe toimub eesti ja vene keeles, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Rohkem informatsiooni õppimisvõimalustest Narva Kutseõppekeskuses leiab kooli koduleheküljelt www.nvtc.ee

Riina Veidenbaum, Narva Kutseõppekeskuse direktor
Tel 52 63 688; riina.veidenbaum@nvtc.ee

Olga Grigorjeva, täiendõppeosakonna peaspetsialist
Tel 52 613 18; olga.grigorjeva@nvtc.ee