Uudised

Noortel keevitajatel on nüüd oma meistrivõistlus

13.03.15

6. märtsil toimus TL Mehaanikakoolis üleriigiline noorte keevitajate meistrivõistlus, kus osalesid praktiliselt kõik Eesti kutsekoolid, kus antud elukutset õpetatakse. Selgus, et poolautomaatkeevitust osatakse oluliselt paremini kui käsikaarkeevitust.

Noorte keevitajate võistlus toimus üleriigilisel tasemel Eestis esimest korda paljusid erialasid hõlmava Noor Meister raames. Võisteldi kahes raskusastmes – põhikooli ning keskkooli baasil õppijad. Iga osaleja pidi keevitama poolautomaadiga põkk-õmbluse ja käsikaarkeevitusega nurkõmbluse. Toorikud olid ette valmistatud, keevitamise aega anti kõigile neli tundi ning keevisõmblused pidid mõlemas grupis vastama EN ISO 5817 – B nõuetele, ainult lubatud läbimite arv oli erinev. Lisaks lahendati lühike teoreetiliste teadmiste test.

Võistluse tulemused näitasid, et poolautomaatkeevitust osatakse oluliselt paremini kui käsikaarkeevitust, viimast kasutatakse aga spetsialistide kinnitusel tootmises vähem, mis mingil määral tulemust ka selgitab. Selgus ka teine huvitav reeglipärasus – põkk-õmblus tuleb osalejatel palju kvaliteetsem välja, kui nurkõmblus. Viimane oli hästi tehtud ainult paaril osalejal.

„Lähtuvalt tulemustest oligi žürii soovitus edaspidi pöörata õpetamisel rohkem tähelepanu režiimide seadistamisele ning elektroodi asendile. Tõenäoliselt peegeldub tulemustes ka asjaolu, et koolides ei ole veel harjutud tegema murdekatseid,” kommenteeris tulemusi üks korraldajatest Anu Kull, Mehaanikakooli metallierialade juht.

Mõlemas raskusastmes võitsid Mehaanikakooli õpilased – põhikooli baasil õppijatest oli parim Anton Skvortsov ning keskkooli baasil õppijate seas sai esikoha Ott Soon. Väga head väljaõppe taset näitasid ka Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse, Narva Kutseõppekeskuse ja Sillamäe Kutsekooli noored keevitajad.

„Sellised võistlused on olulised mitmel põhjusel. Ühelt poolt, on need kasulikud noortele, kuna võimaldavad mitte ainult demonstreerida oma oskusi ja teadmisi, vaid ka võrrelda oma ettevalmistuse taset muude õppeasutuste õppurite omaga. Samas on see oluline ka õpejõule, kes saavad teha järeldusi kohtunike märkustest ning korrigeerida oma õppeprotsessi, tõstes seeläbi oma vilistlaste kvalifikatsiooni. Meil on hea meel, et saame panustada antud elukutse populariseerimisse ning loodame, et keevitajate konkurssist saab hea traditsioon,“ kommenteeris Marina Mihejeva, konkursi korraldamist toetanud BLRT Gruppi vanem personalispetsialist.

Noored keevitajad kohtusid TL Mehaanikakoolis, kuna just selle kooli välja ehitatud võimsused lubasid nende töökojas keevitusvõistluse tehniliselt korraldada. Konkursi õnnestumisele aitas kaasa Eesti suur tööandja BLRT Grupp, mille ettevõtetes leiavad paljud keevitajad realiseerimisvõimalust ning kus hetkel läbivadki praktikat kaks noort keevitajat - konkursi osalejat.

Noor Meister 2015, mille raames toimus ka keevitaja võistlus, toimus 6.– 7. märtsil Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses ning on ellu kutsutud SA Innove poolt. 2015. aastal toimusid kutsevõistlused 25 erialal. Võistlustel osales ligi 350 Eesti kutsekoolide õpilast, korraldajate hinnangul külastas suursündmust 11 000 inimest.

Mehaanikakooli kodulehel www.tlmk.ee, rubriigis Noorte keevitajate Eesti meistrivõistlused, on salvestatud kõik võistlusega seotud dokumendid, samuti selle videoülekanne.

Pilte võistluse kohta leiab siit -
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1001512006542903&id=496741113686664