Uudised

Rahvusvahelised projektid ja nendega kaasnev välispraktika on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õppeprotsessi tähtis osa.

18.06.18

12.-14. juunil toimusid IVKHK kolmes õppekohas, Sillamäel, Jõhvis ja Narvas, rahvusvaheliste õpirändeprojektide kokkuvõtvad konverentsid, kus oma muljeid ja kogemusi jagasid rahvusvahelistes projektides osalenud õpilased ja kooli töötajad.

Igal aastal käivad IVKHK õpilased ja töötajad välismaal praktikal ja stažeerimas erinevates riikides ning saavad õpikogemuse tõestamiseks am­etliku dokumendi - Europassi (Europass Mobility) või noortepassi (Youthpass), mille lisamine isiklikku õppemappi tuleb kindlasti kasuks edasisel tööteel.

Ainuüksi selle õppeaasta jooksul tänu Erasmus+ projektidele “Euroopas õppides meistriks 3” (projektijuht Karen Sukiasyan) ja “Avasta oma anne õppides parimatelt” (projektijuht Helju Virunurm) on Saksamaal, Rootsis, Portugalis, Prantsusmaal, Austrias, Suurbritannias, Ungaris, Sloveenias, Leedus, Lätis välispraktikal või stažeerimas käinud 63 õpilast ja stažeerinud 22 töötajat.

Järgmisel õppeaastal suureneb osalejate arv veelgi! Projekti „Avasta oma anded õppides parimatelt“ raames saab 64 õpilast võimaluse läbida praktika välismaal ja 24 töötajat võimaluse minna stažeerima, lisaks sellele saab projekti „Kompetentside arendamine läbi uute kogemuste“ abil välismaal õppida 28 õpilast ja stažeerida 8 töötajat.

Kool on hinnatud ja tunnustatud koostööpartner õpilaste ja töötajate õpirännete korraldamisel nii saatva kui ka vastuvõtva partnerina, iga aastaga laieneb partnerite võrgustik ja projektide geograafia, järgmisel õppeaastal saavad meie  õpirändurid läbida 4-nädalast praktikat Hispaania, Soome, Saksamaa, Rootsi, Portugali, Läti, Prantsusmaa, Suurbritannia, Sloveenia, Leedu, Itaalia, Austria ettevõtetes ja õppeasutustes.

Lisaks Euroopa Liidu riikidele on meil väga hea koostöö ka Armeenia, Gruusia, Ukraina ja Venemaa koolide ja ettevõtetega, eestisisestest koostööprojektidest rääkimata.

„Unustamatu kogemus“, „uued oskused“, „tutvumine teise kultuuri ja uute inimestega“, „praktiliste oskuste arendamine“ – kõlas projektikonverentsidel õpilaste esitluste ajal. Koka  ja kondiitri eriala õpilased demonstreerisid saadud teadmisi praktikas – valmistasid uusi roogasid, suupisteid, jooke, mille retseptid said õpitud välispraktikal käimise ajal.

Tulge õppima Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusesse - omandage uus eriala ja kasutage võimalust avastada oma anded  Euroopa  parimatelt õppides!

Suvine vastuvõtuaeg on täies hoos! Rohkem infot: www.ivkhk.ee | www.svtc.ee | www.nvtc.ee

Galerii