Uudised

PRESSITEADE: Eesti Vabariigi 100.sünnipäeva eel toimusid Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses talvised lõpuaktused.

19.02.18

15. ja 16.veebruaril sai Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse pidulikel aktustel lõputunnistuse kokku 217 lõpetajat, kes on nüüd valmis oma uusi teadmisi ja oskusi proovile panema tööturul.

Talvistel lõpuaktustel tänasid oma õpetajaid ja grupijuhendajaid koka, autotehniku, mehhatrooniku, kondiitri, veokorraldaja, mäetöölise, juuksuri, automaatiku, laotöötaja ja müürsepa erialade õpilased.

„Meie aitame kirjutada Sinu edulugu!“ on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse tunnuslause, mis tõestab ennast reaalelus. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus pakub alati oma õpilastele parimaid võimalusi. Oma õpingute ajal omandati erialaseid teadmisi, läbiti praktika ettevõtetes, mõned ka välismaal, saadi ettevalmistus kutseeksami edukaks sooritamiseks, osaleti võidukalt kutsealastel võistlustel ja projektides, leiti uusi sõpru ja tööks kasulikke kontakte tulevikus.

„Kaasaegne maailm ja ühiskond hindab aktiivse eluhoiakuga algatuslikke inimesi, kes on valmis teadmisi ja kogemusi analüüsima ning tunnistama, et elukestev õpe ja enesetäiendamine aitab olla nõutud spetsialist tööturul. See inimene, kes ei lase võimalust mööda, vaid kasutab seda oma erialaste teadmiste ja oskuste arendamiseks, on edukas ja kõrgelt hinnatud”, rääkis lõpetajatele Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse direktor Hannes Mets ning kinnitas, et lõputunnistus annab õiguse nimetada ennast spetsialistiks, kuid just lõpetajate edasistest sammudest sõltub, kas nad suudavad tõestada ennast tõelise professionaalina oma alal.

Galerii: Talvised lõpuaktused 2018

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse kolmes õppekohas Sillamäel, Jõhvis ja Narvas õpib 23 õppekavarühmas ligi 2500 erinevas vanuses õppija. Õpe toimub eesti ja vene keeles, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Lisainfo
Hannes Mets
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse direktor
+372 5162623; hannes.mets@ivkhk.ee

Riina Veidenbaum
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õppedirektor
+ 372 5263688; riina.veidenbaum@ivkhk.ee