Uudised

Täiendav eesti keele õpe Tartu Kutsehariduskeskuses

13.06.17

09. juunil 2017 lõppes täiendava eesti keele õppe projekt, milles võtsid osa 2PKO ja 2PPA grupi õpilased koos õpetajaga Julia Pill.

Kuus päeva veetsid õpilased Tartu Kutsehariduskeskuses, kus praktilise tegevuse kaudu ja paaris eestlastest õpilastega õppisid nad eesti keelt. Keelt aga oli võimalik õppida ka pärast koolipäeva: õpilased külastasid Ahhaa keskust, kus vaatasid planetaariumis filmi ja osalesid teadusteatri etenduses, kuulasid loengut Tähetornis ja tutvusid Tartu Kutsehariduskeskuse õpilasesindusega, kes tegid narvalastele ekskursiooni Tartu vanalinnas. Kuna iga päev tuli õpilastel sõita kooli bussiga, siis bussipeatuste nimetused ja bussijuhi korduvad fraasid eesti keeles jäid kiiresti meelde. Õpilased elasid Tartu Kutsehariduskeskuse õpilaskodus, kus olid head elamistingimused. Meie õpilased leidsid sealt sõpru, kellega suhtlesid tihedalt ja pidasid kirjavahetust eesti keeles. Tartus viibimise ajal oli võimalik ennast ka erialaselt täiendada: õpilased said juurde õppida uusi töövõtteid. Kõik jäid projektiga rahule ja sõitsid koju vastu tahtmist, kuid avaldasid kahetsust, et projekt oli nii lühike.
Projekti toetas SA Innove ja Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.