Uudised

Pressiteade: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus panustab õpilaste välispraktikavõimalustesse

04.04.17

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus jätkab lähiaastail edukaks kujunenud ja õpilaste poolt kõrgelt hinnatud välispraktikavõimaluste pakkumist, plaanides kahe aasta jooksul lähetada kogemusi omandama üle 150 tulevase meistri.

Ainuüksi selle õppeaasta jooksul on Saksamaal, Hispaanias, Suurbritannias, Rootsis ja Lätis kooli- või ettevõtepraktikal käinud juba 32 õpilast ja stažeerinud seitse kooli töötajat. Kevade jooksul lisandub neile veel 42 õpilast ja 10 töötajat.

Kutsehariduskeskuse direktori Hannes Metsa sõnul pingutatakse praegu selle nimel, et ühtlustada kooli kõigi õppekohtade õpilaste ja töötajate võimalused end täiendada.

“Praktika läbimine teises kultuuris annab tulevasele meistrile hindamatu kogemuse, avardab silmaringi ja kogemuste pagasit, luues eeldused säravaks ja mitmekülgseks karjääriks. Seepärast valitseb nendele kohtadele kooli sees tihe, kuid positiivne konkurents,” ütles Mets. “Jõhvi ja Narva õppekoha juba varem loodud headest projektidest on saanud terve kutsehariduskeskuse projektid, milles löövad edukalt kaasa ka Sillamäe õpilased ja töötajad.”

Erasmus+ õpirändeprojektide “Heaks meistriks õppides Euroopa kogemustest”, “Euroopas õppides meistriks 2” ja “Euroopas õppides meistriks 3” abil saavad autotehniku, keevitaja, ehitusviimistleja, tisleri, juuksuri, rätsepa, multimeedia, logistika, noorem-tarkvaraarendaja, mehhatrooniku, elektriku, automaatiku, koka, pagar-kondiitri, kelneri jt erialade õpilased minna end täiendama Saksamaale, Hispaaniasse, Suurbritanniasse, Sloveeniasse, Rootsi, Lätisse, Leetu, Portugali, Prantsusmaale, Soome, Ungarisse ja Austriasse.

Mais esitab kutsehariduskeskus ka Erasmus+ õpirände harta taotluse, mis annaks võimaluse varasemast hõlpsamalt esitada taotlusi rahvusvahelise õpirände korraldamiseks. Samas on see kohustus jätkuvalt panustada õpirände edendamisse ja lõimida õpirännet kooli tegevustesse strateegilisel tasandil. IVKHK-ga liidetud Narva Kutseõppekeskus sai selle tunnustuse 2015. aastal.

“Lisaks Euroopa Liidu riikidele on meil väga hea koostöö ka Armeenia, Gruusia, Ukraina ja Venemaa koolide ja ettevõtetega. Näiteks on maikuus planeeritud turismi eriala õpilaste praktika Armeenia hotellides,” lisas Mets. “Need võimalused oleme saanud teoks teha tänu headele rahalistele otsustele, mis on võimaldanud eraldada täiendavad vahendid välispraktikaks.”

IVKHK parimatel õpilastel ja töötajatel on hea võimalus ka kooli bussiga külastada erinevaid üritusi Euroopas. Märtsis käisid õpilased ja töötajad Saksamaal Internorga 2017 ja Cebit 2017 messidel ning kevade jooksul on plaanis veel külastada IT-messi Tšehhis, tehnoloogiamessi Peterburis ja ilumessi Milanos.

6.-8. aprillil võistlevad IVKHK õpilased aga 37. rahvusvahelisel noorte toitlustusvõistlusel Ungaris, kus IVKHK tiimis on kaks kokka ning üks kondiiter ja kelner. Võistlust korraldava BVHSZC Gundel Károly kooli õpilased on märtsi algusest aprilli lõpuni praktikal Jõhvis ja Narvas erinevates ettevõtetes.
Samal ajal võistlevad Sillamäe õppekoha õpilased IT-eriala kutsevõistlusel Kirde-Poolas asuvas Elki linnas.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse kolmes õppekohas Jõhvis, Sillamäel ja Narvas õpib 22 õppekavarühmas meistriks ligi 2800 erinevas vanuses õppija. Õpe toimub eesti ja vene keeles, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt. Kool on Eesti Töötukassa 2016. aasta Ida-Viru maakonna parim koostööpartner.

www.ivkhk.ee
www.nvtc.ee
www.svtc.ee

Lisainfo
Hannes Mets, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse direktor
+372 51 62 623; hannes.mets@ivkhk.ee

Karén Sukiasyan, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Arendus- ja PR-juhi kt
+372 52 70 400; karen.sukiasyan@ivkhk.ee