Uudised

Erasmus+ õpiränded Sloveenias

26.03.17

Ajavahemikul 26.03 – 22.04.17. EL Erasmus+ programmi “Euroopas õppides meistriks 2” projekti raames Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Narva õppekoha mehhatroonika eriala 2 õpilast sooritavad praktikad ettevõttes ISKRA ( http://www.iskra.eu/eng/ ) Kranj linnas, Sloveenias. Praktikat korraldab ja viib ellu partnerkool Šolski center Kranj. Esimesel nädalal on õpilastega koos Sloveenias IVKHK Sillamäe õppekoha arvutierialade juhtõpetaja Natalja Redean, kes “Euroopas õppides meistriks 3”projekti raames stažeerib partnerkoolis. Hea ülevaate praktikatest ja stažeerimisest annavad õpirändurite blogid, mida nad täidavad praktika ja stažeerimise vältel.

26.03 – 22.04.17. “Euroopas õppides meistriks 2” IVKHK Narva õppekoht
Anton Žogal ja Vladislav Funtov / 3PMH
Blog http://ivkhk-narva-sloveenia-mehhatroonik.blogspot.com.ee/
26.03.-01.04.17. “Euroopas õppides meistriks 3” IVKHK Sillamäe õppekoht
Natalja Redean – arvutierialade juhtõpetaja
Blog http://ivkhk-sillamae-sloveenia-redean.blogspot.com.ee/