Uudised

Praktika aruanne Erasmus+

25.11.16

Oma pedagoogilist praktikat läbisin mina Riias Erasmus+ projekti raames. Juba esimesel päeval meid tutvustati kooli direktoriga ja tema asetäitjaga. Kohtumine kooli juhtkonnaga ja õpetajatega jättis väga hea mulje ja positiivseid emotsioone. Nädala jooksul mina käisin nii teooriatundides, kui ka praktikal, mis toimus õppelaboris. Tutvusin ka õppe-ja kasvatustööga. Kogu praktika jooksul püüdsin ennast näidata ainult positiivsest küljest, nagu mõtlik ja vastutav pedagoog. Minu arvates, töö selle plaani järgi on üsna kasulik ja efektiivne. Kõik päevad, mis ma veetsin stažeerimisel olid hästi korraldatud ja rikastatud erinevate üritustega. Läbitud praktikast mul on jäänud ainult positiivsed mälestused ja hea mulje.

Tänutundega, Jelena Orlova

25.11.2016