Uudised

Pressiteade: Narva ja Viljandi noored meistrid õppisid spordi abil üksteise kultuuri tundma

24.08.16

Ligi 320 Narva Kutseõppekeskuse ja Viljandi Kutseõppekeskuse õpilast õppisid spordi abil paremini tundma üksteise kultuuri.

Sel kevadel ja suvel kahe kooli koostöös läbi viidud projekt “Narva ja Viljandi noorte meistrite ühise kultuuriruumi loomine ja lõimumise toetamine füüsilise liikumise kaudu” aitas kahe piirkonna noori lähendada, toetades seeläbi integreerumist ja sallivuse kasvatamist.

Projekti käigus kohtusid Narva ja Viljandi noored neljas erinevas Eesti paigas, kus toimusid nii meeskondlikud kui individuaalsed sportlikud tegevused. Viljandimaal Karula Veskil harjutati kaljuronimist, Taevaskojas meeskondlikku orienteerumist, Põhja-Kõrvemaal ellujäämist ning Ida-Virumaa suurimaks spordisündmuseks kujunenud Narva energiajooksul pandi proovile jooksuvõhm.

Narva Kutseõppekeskuse õppedirektori Tatjana Burikova sõnul kujunesid kõik kohtumised noorte jaoks meeleolukaks, harivaks ja silmi avavaks.

“Sportlikud tegevused aitavad luua pingevaba ja koostööle orienteeritud õhkkonna, mis meie projekti õnnestumises mängisid suurt rolli,” ütles Burikova. “Väga oluline oli ka noorte avatud suhtumine, mis võimaldas leida kiiresti ühise keele ja lõi positiivse õhkkonna. Kui vahetult osales projektis 320 õpilast, siis võttes arvesse nende sõbrad ja lähisugulased, viisime positiivse emotsiooni kindlasti enam kui tuhande inimeseni.”

Projekti ühe eestvedaja, Narva Kutseõppekeskuse kehalise kasvatuse õpetaja Vladimir Všivtsevi sõnul täideti seatud ootused ja eesmärgid n-ö varuga.

“Tulevased meistrid peavad olema füüsiliselt aktiivsed, see on investeering tervisesse. Aktiivne inimene on aktiivne igal pool,” lausus Všivtsev. “Erinevatest kultuuriruumidest noorukid said esimese multikultuurse suhtlemise kogemuse. Narva kutseõppuritel tekkis riigikeele õppimise vastu motivatsioon. Pole saladus, et projekti tegevuste kaudu avastasid paljud enda jaoks Eestimaad.”

Projekti rahastab Kultuuriministeerium Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed korraldatud konkursi kaudu.

Narva Kutseõppekeskus on Ida-Virumaa juhtiv kutseõppeasutus, kus saab õppida ligi 30 eriala 12 õppekavarühmast, mis 2016. aasta juuniks said EKKA välishindamisel täisakrediteeringu. Alates 2015. aasta septembrist on kool kutsehariduse õpirände harta omanik. Õpe toimub eesti ja vene keeles, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt. Kool on Eesti Töötukassa 2015. aasta Ida-Viru maakonna parim koostööpartner. Kutseõppekeskuses on Eesti neljas siseterviserada “Narva meistrid”.

Alates 2016. aasta 1. septembrist toimub õppetöö Ida-Virumaa Kutseharidusekeskuse Narva õppekeskuses. 2016. aasta suvise vastuvõtu info kooli koduleheküljel http://www.nvtc.ee/et/vastuvott/suvine-vastuvott-2016 

Foto ja video

https://www.youtube.com/watch?v=EM92reMOxF8

Kõrvemaa:http://nvtc.ee/gallery/119

Taveskoja: http://nvtc.ee/gallery/118

Viljandi:http://nvtc.ee/gallery/110


Lisainfo

Vladimir Všivtsev, Narva Kutseõppekeskuse kehalise kasvatuse õpetaja

Tel 3569 373; vladimir.vsivtsev@nvtc.ee

Tatjana Burikova, õppedirektor direktori ülesannetes

Tel: 51 443 29; Tatjana.Burikova@nvtc.ee