Uudised

Pressiteade:Narva Kutseõppekeskus alustas suvise vastuvõtuga

08.06.16

Narva Kutseõppekeskus alustas esmaspäeval suvist vastuvõtuperioodi, mis lõppeb augusti alguses ja toob uued meistriõpilased kokku 32 erialale.

Kutseõppekeskuse kõik 12 õppekavarühma on pälvinud akrediteerimisel maksimumtulemuse, mis tähendab väga kõrget õppetöökvaliteeti. Vastuvõtt kutsekeskharidusõppesse lõppeb 5. augustil ja kutseõppe õppekavadele 12. augustil.

Kutseõppekeskuse direktori Riina Veidenbaumi sõnul esitavad esimeste seas avalduse täiskasvanud, kellel mõte juba pikemat aega küpsenud. Juuni teises pooles aktiveeruvad äsja kooli lõputunnistuse saanud noored.

“Teeme õppekavade arendamisega pidevalt tööd, et need vastaksid võimalikult hästi mitte ainult tööturu praegustele vaid ka tulevikuvajadustele. Süsteemne ja eesmärgipärane töö on viinud sihile ning toonud nii riigi tunnustuse kui ka õpilaste usalduse,” ütles Veidenbaum. “Alates 1. septembrist toimub õppetöö Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Narva õppekeskuses, mis annab meie tegevusele uue ja laiema mõõtme.”

Erilist tähelepanu soovitab Veidenbaum pöörata töökohapõhise õppe võimalustele, mis on võrreldes varasemaga taas laienenud.

Pärast põhivastuvõtu lõppu toimub täiendav vastuvõtt ainult vabade kohtade olemasolul. Õpingud katkestanutel või elu- ja töökogemustega inimestel on võimalus õppeaasta kestel asuda õppima kõikidele erialadele. Kõikidel kutseõppe erialadel saab õppida töökohapõhiselt.

Narva Kutseõppekeskus on Ida-Virumaa juhtiv kutseõppeasutus, kus saab õppida ligi 30 eriala 12 õppekavarühmast. 12 õppekavarühma on saanud välishindamisel täisakrediteeringu. Alates 2015. aasta septembrist on kool kutsehariduse õpirände harta omanik. Õpe toimub eesti ja vene keeles, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt. Kool on Eesti Töötukassa 2015. aasta Ida-Viru maakonna parim koostööpartner. Kutseõppekeskuses on Eesti neljas siseterviserada „Narva meistrid“.

Alates 2016. aasta 1. septembrist toimub õppetöö Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Narva õppekeskuses. 2016. aasta suvise vastuvõtu info kooli koduleheküljel http://www.nvtc.ee/et/vastuvott/suvine-vastuvott-2016


Lisainfo

Riina Veidenbaum, Narva Kutseõppekeskuse direktor
Tel 52 63 688; riina.veidenbaum@nvtc.ee


Natalja Dehant, Narva Kutseõppekeskuse info- ja karjäärinõustamiskeskuse karjäärinõustaja
Tel 35 69 389; natalja.dehant@nvtc.ee