Uudised

Stažeerimine Tartus

26.05.16

Perioodil 16.05. – 20.05.2016 õa. käisime stažeerimas Tartu Kutsehariduskeskuses .

Oli väga huvitav tutvuda teise õppeasutusega, kohtuda õpetajatega (seal hulgas Haapsalust) ja arutleda ühiseid kõiki õpetajaid puudutavaid probleeme (õppeedukus, koormus, väljalangevus jne).

Me külastasime erinevaid tunde: „Kontoritöö erialased rakendused“, „Arvutigraafika“ ja „Sise ja välisklientide teenindamine“.

Stažeerimise ajal pühendasime palju aega uute õppekavade „Nooremtarkvaraarendaja“ ja „IT süsteemide nooremspetsialist“ rakendamise ja parandamise arutelule.

Kindlasti meeldis meile väga vahva Tartu linn. Me külastasime „Kevadkontsert“ Tartu Ülikoolis, AHHAA keskust, Postimuuseumi, Jaani ja Peetri kirikuid, Loodusmuuseumi.

Me jätkame edukalt arendama eesti keelt.

Natalja Sidorova, Tatjana Ševtšenko
Arvutierialade valdkonna õpetajad