Logistika

Õppekavad alates 01.09.2015 (Kutsehariduse korralduse ja õppekavade reform)

Nimetus Haridustase Õppekeel Õppekava
(EHIS)
Maht
(EKAP) 
Rakenduskava
Veokorraldaja põhiharidus vene pdf 90 pdf


2014

Eriala nimetus Hariduse baas Õppekeel Õppeaeg (moodulite jaotusega) Õppekava (pdf)
Veokorraldaja keskharidus vene 1 aasta 85637>>