Energeetika ja automaatika

Õppekavad alates 01.09.2015 (Kutsehariduse korralduse ja õppekavade reform)

Nimetus Haridustase Õppekeel Õppekava
(EHIS)
Maht
(EKAP) 
Rakenduskava
Sisetööde elektrik keskharidus vene pdf 120 pdf
Soojusseadmete käitaja keskharidus vene pdf 60 pdf
Mehhatroonik põhiharidus vene pdf 180 pdf
Mehhatroonik keskharidus vene pdf 120 pdf

 

2014

Eriala nimetus Hariduse baas Õppevorm Õppekeel Õppeaeg (moodulite jaotusega) Õppekava (pdf)
Mehhatroonik põhiharidus koolipõhine vene 3a 5k 85561>>
Mehhatroonik keskharidus koolipõhine vene 2a 5k 85563>>
Elektrik keskharidus koolipõhine vene 2 a 105264>>
Soojusseadmete käitaja keskharidus töökohapõhine vene 1 a 85623>>


2013

Eriala nimetus Hariduse baas Õppevorm Õppekeel Õppeaeg (moodulite jaotusega) Õppekava (pdf)
Mehhatroonik põhiharidus koolipõhine vene 3a 5k 85561>>


2012

Eriala nimetus Hariduse baas Õppekeel Õppeaeg (moodulite jaotusega) Õppekava (pdf)
Mehhatroonik põhiharidus vene 3a 5k 85561>>