Ehitus

Õppekavad alates 01.09.2015 (Kutsehariduse korralduse ja õppekavade reform)

Nimetus Haridustase Õppekeel Õppekava
(EHIS)
Maht
(EKAP) 
Rakenduskava
Betoonkonstruktsioonide ehitaja, 4.tase põhiharidus vene pdf 60 pdf
Ehitusviimistlus põhiharidus vene pdf 180 pdf
Maaler, 4.tase põhiharidus vene pdf 60 pdf
Müürsepp põhiharidus vene pdf 90 pdf
Puit- ja kiviehitiste restauraator keskharidus vene pdf 120 pdf

 

2014

Eriala nimetus Hariduse baas Õppekeel Õppeaeg (moodulite jaotusega) Õppekava (pdf)
Ehitusviimistlus põhiharidus vene 3 a 84637>>
Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse (müürsepp) keskharidus vene 1 a 121457>>


2013

Eriala nimetus Hariduse baas Õppekeel Õppeaeg (moodulite jaotusega) Õppekava (pdf)
Ehitusviimistlus põhiharidus vene 3 a 84637>>