Käesolev õpiobjekt on loodud VANKeR programmi raames.
Õpetaja nimi:Natalja Sidorova
Õppekava:Multimeediumi riiklik õppekava
Moodul:17. Rakendusmatemaatika
Teema:
  • Rooma numeratsioonisüsteem;
  • Kümnendsüsteem ja kümnendsüsteemi arvude esitamise erinevad viisid;
  • Kahendsüsteem, kaheksandsüsteem ja kuueteistkümnendsüsteem, teisendused erinevate arvusüsteemide vahel;
  • Arvusüsteemid ja arvutitehnika.
Maht:0,2 ÕN
Õpetamise keel:Vene
Sihtrühm:Käesolev õppematerjal on mõeldud kasutamiseks multimeediumi ja arvutiteaduste erialal kutsehariduse õppijatele.
Õpilane teab:Õppija teab ja tunneb
  • arvusüsteeme;
  • erinevate arvusüsteemide seoseid arvutitehnikaga;
Eesmärk:Õpiobjekti eesmärgiks on tutvustada arvutiteaduste õpilasi matemaatika arvusüsteemidega põhimõistetega ja erinevate tehnikatega, millised on märgistatud arvutiteaduste õppekavas.
Õpilane oskab: Õppija oskab
  • arvutama numbreid ühest arvusüsteemist teisele.
Hindamine:Hindamine toimub lähtudes sooritatud kontrollide tööde, iseseisva tööde ja testide tulemustest.
Kasutatud allikad:
  • Основы информатики и вычислительной техники: А.Г. Кушниренко, Г.В. Лебедев, Р.А. Сворень
  • Изучение основ информатики и вычислительной техники: А.В.Авербух,В.Б.Гисин, Я.Н.Зайдельман, Г.В.Лебедев
Kasutatud programmid:Wink, Articulate Quizmaker, HTML, CSS, MS Word, Hot Potatoes, Corel Draw 11