Annotatsioon

Õppekava: Majutamise ja toitlustamise erialade riiklik õppekava

Maht: 0,2

Käsitletavad teemad: Alkohoolsed joogid, segujoogid, külmad ja kuumad joogid.

Pädevused: Õppija teab ja tunneb erialaga seotud mõisteid. Oskab vestelda tööga seotud teemal ja koostada erialast teksti. Saab hakkama võõrkeelsetes erialastes suhtlussituatsioonides. Oskab hankida ja kasutada erialast teavet.

Käesolev objekt annab võimaluse omandada erialast terminoloogiat. Õppijad omandavad erialase inglise keele sõnavara, loevad erialast teksti ja sooritavad sõnavarateste.
Õppijad tutvuvad erinevate inglise keele struktuuridega, mis aitavad neil õpitavat erialast sõnavara praktilises suhtluses kasutada.
Õpilane saab õpiobjekti kasutada nii koolis kui ka mujal.

Autorid: Marina Jarmuhhamedova, Narva Kutseõppekeskuse inglise keele õpetaja. Tatjana Norman, Narva Kutseõppekeskuse haridustehnoloog.

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial 3.0 License