Ristsõna

Täitke ära ristsõna ruudustik, siis klikkige "Kontrolli" oma vastuste kontrollimiseks.
1               2         
                    
                    
  3    4                  
                    
 5                     
                    
6           7             
        8              
        9              
                    
          10            
                    

Paremale:

1. keerukamad loogikalülitised
4. lüli väljundis on signaal 1, kui signaal 1 on tema 1. või 2. või 3. või jne sisendis
5. loogika viis, milles väärtus on 0 või 1
6. kombineeritud loogikaelement
7. loogikalülide parameter
9. põhielement tähendusega “EI”
10. kõige keerulisem loogikalülitus

Alla:

2. väljundis on signaal 1 ainult siis, kui sisenditel on ühesugused väärtused
3. mäluelemendi sünonüüm
8. konjunktsiooni sünonüüm