Loogikalülitused

Kontrolltöö

 1. Kirjelda põhielemendid.
  Iga elemendi jaoks joonista skeem.
 2. Mis on funktsionaalne loogikalülitus?
 3. Nimeta loogikalülide parameetrid ja kirjelda lühedalt iga parameeter.
 4. Koosta skeemi, kasutades vähemalt 3 elementi.
 5. Mis tähendab „binaar“?
 6. Milles on erinevus „või“ ja „välistav või“ vahel?
 7. Kuidas töötab mäluelement?
 8. Koosta skeemi, kasutades põhielemendid. Kasuta iga element vähemalt üks kord.
 9. Kuidas tõlkida NAND, NOR ja XOR?
 10. Kirjelda, kuidas töötab element KEELD.

Kirjutada autorile: tatjana.abdurahmanova@nvtc.ee