Loogikalülitused

Harjutused

Esimene harjutus

Leia õiged paarid: Lahendada

Teine harjutus

Uuri osa „Kasutatud kirjandus“ ja koosta ettekannne teemal „Loogikalülitusi rakendust infotehnoloogias”
Ettekannes peab olema 10 slaidi.
Esimeses slaidis on teema, õpilase nimi, perekonnanimi, rühm ja koostamise kuupäev.
Viimases slaidis on tänusõnad kuulajatele.


Kirjutada autorile: tatjana.abdurahmanova@nvtc.ee